Ynformed en Royal HaskoningDHV winnen Big Data Challenge

Het idee ‘HydroTwin’, van data-sciencespecialist Ynformed en Royal HaskoningDHV, leverde deze gelegenheidscombinatie de eerste prijs op in de Big Data Challenge Klimaat Adaptief Waterbeheer. In het kader van die wedstrijd zijn data-analisten maanden bezig geweest om een innovatief data-idee te ontwikkelen om de gevolgen van wateroverlast te beperken of zelfs te voorkomen.

Volgens de jury wisten Ynformed en Royal HaskoningDHV met HydroTwin het best de verbinding te leggen tussen big data en de klimaatdoelstellingen waar waterschappen voor staan. De HydroTwin levert een digitale replicatie en daarmee een levende simulatie van de fysieke werkelijkheid. Hiermee kan het gedrag in het watersysteem nauwkeurig voorspeld worden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van ‘machine learning’: de computerberekeningen ‘leren’ van hun eigen resultaten en worden zo steeds beter.

Historische casus
De twee bedrijven ontvangen 40.000 euro als ondersteuning om het idee verder uit te werken en uiteindelijk als een project te verwezenlijken. Zij bleven uiteindelijk over uit de negentien bureaus en bedrijven die in februari aan de slag zijn gegaan met een historische casus, over een enorme onweersbui die eind augustus 2015 over het rivierengebied trok. De hevige regenval zorgde voor veel schade en wateroverlast. De data-analisten is gevraagd om te kijken of het slimmer en beter gebruiken van de destijds beschikbare data overlast had kunnen beperken.

Deze Big Data Challenge is georganiseerd door Waterschap Rivierenland (initiatiefnemer) samen met de waterschappen, Stowa en de Unie van Waterschappen.