Deze grafiek laat zien dat de export van Watertechnologie (blauw) toenam, terwijl de export van Deltatechnologie afnam. (bron: Panteia).

Een op de vijf bedrijven in de Deltatechnologie zag in 2017 de export dalen, terwijl de export van bedrijven in de Watertechnologie met gemiddeld 7 procent toenam. Per saldo daalde de export in de watersector in dat jaar met 1,7 procent tot een omzet van 7,2 miljard euro. De prognose voor 2018 is dat de export van alle wateractiviteiten met 7 procent zal toenemen. Dat blijkt uit de nieuwe Watersector Export Index (WEX) die onlangs werd gepubliceerd.

De WEX wordt jaarlijks opgesteld door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het Netherlands Water Partnership (NWP) in samenwerking met Water Alliance en ENVAQUA. Het nieuwe rapport laat zien dat de export van wateractiviteiten in 2017 en 2018 profiteerde van de internationale economische groei. Een aantal bedrijven in de Deltatechnologie kreeg echter te maken met dalende investeringen als gevolg van de dalende olie- en gas prijzen. De bedrijven in de watertechnologie profiteerden onder meer van de toenemende aandacht voor waterbeheersing.

Gunstige vooruitzichten
De Nederlandse economie blijft zich volgens het CPB in 2018 en 2019 gunstig ontwikkelen, met naar verwachting een groei van 2,8 en 2,6%. In 2018 is de wereldeconomie naar verwachting gegroeid met 3,8 procent. Ook voor 2019 wordt een vergelijkbare groei voorzien. Er zijn echter wel risico’s. De handelsconflicten tussen de VS en enkele landen, die kunnen uitmonden in een handelsoorlog, zijn nog niet opgelost. De uitkomsten van de onderhandeling over de Brexit zijn onzeker en het economische beleid in Italië en de financiële problemen in Turkije brengen de economische groei in het eurogebied in gevaar. De bedrijven in de watersector zijn echter uitermate positief over de situatie op de buitenlandse markt. Ruim 85% van de ondervraagde bedrijven beoordeelt de huidige situatie op de buitenlandse markt voor wateractiviteiten als zeer gunstig.

Water Export Index
De Water Export Index is opgezet om de ontwikkelingen en het belang van de export van de Nederlandse Watersector in kaart te brengen. Het basisjaar voor de WEX is het jaar 2000 en sindsdien worden jaarlijks bedrijven telefonisch ondervraagd. Door de WEX elk jaar uit te voeren krijgt de sector inzicht in de actuele ontwikkelingen van de export van de Nederlandse Watersector. Dit inzicht is onder andere waardevol om het belang van de Nederlandse watersector voor de Nederlandse economie aan te tonen.