Wereldvismigratiedag vestigt nieuw record

Op meer dan vijfhonderd locaties over de gehele wereld is op zaterdag 21 april World Fish Migration Day gevierd. Van Alaska tot Nieuw-Zeeland werden activiteiten georganiseerd die te maken hebben met vissentrek. Daarmee was deze editie van Wereldvismigratiedag de succesvolste tot nog toe. Ook in Nederland waren er vele tientallen activiteiten.

Het is de derde keer dat de Wereldvismigratiedag werd georganiseerd. De dag vraagt aandacht voor de noodzaak van vrij stromende rivieren. Rivieren zonder onneembare barrières, zoals stuwen, dammen en sluizen. Die vormen namelijk een bedreiging voor tussen zee en rivieren trekkende vissen. Een voorbeeld van zo’n barrière zijn de Haringvlietsluizen, in de oorspronkelijke monding van de Rijn. Sinds de aanleg van de sluizen in 1971 kunnen trekvissen als zalm, steur en paling er niet meer door. Ook is het voor hen belangrijke geleidelijke overgangsgebied tussen zoet en zout water verdwenen.

Sluizen op een kier
Met ingang van september gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Trekvissen kunnen dan de Haringvlietdam weer passeren om hun paaiplaatsen stroomopwaarts in Duitsland en Zwitserland te bereiken. Daags voor Wereldvismigratiedag organiseerden Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland daarom een informatiemarkt en een rondleiding in de Haringvlietdam. Medewerkers van beide organisatiest vertelden over de verwachte positieve resultaten van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.

Presentatie ontwerp vispassage Doesburg
In Doesburg werd Wereldvismigratiedag aangegrepen om het ontwerp voor een nieuwe, zeer innovatieve vispassage te presenteren. Volgens Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, de gemeente Doesburg en Watersportvereniging De Oude IJssel wordt het zelfs één van de grootste en meest innovatieve vispassages van Nederland. Met de komst van deze vispassage verdwijnt de laatste hindernis voor vissen, waardoor ze straks onbelemmerd van de IJssel naar de oude IJssel tot in Duitsland kunnen zwemmen.

Afsluitdijk
Ruim driehonderd mensen besloten Wereldvismigratiedag op de Afsluitdijk te vieren. Bij het nieuwe bezoekerscentrum was een speciaal programma ontwikkeld met gratis boottochten, ‘haaien-aaien’, stempelroutes voor kinderen en speedcolleges. Ook was er veel aandacht voor de vismigratierivier, waarvan de aanleg in 2019 start. Het betreft een opening in de Afsluitdijk waar trekvissen doorheen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom. In 2022 moet de migratierivier klaar zijn.