De eerste vrachtwagen met 20.000 liter van het biopolymeer Kaumera heeft op 12 maart de fabriek in Zutphen verlaten naar biotechnologiebedrijf Chaincraft (foto: waterschap Rijn en IJssel).

De eerste vrachtwagen met 20.000 liter van het biopolymeer Kaumera heeft op 12 maart de fabriek in Zutphen verlaten naar biotechnologiebedrijf Chaincraft. Koppert Biological Systems bewerkt het voor de toepassing als gewasverbeteraar in een veldproef bij een landbouwbedrijf. Het is de eerste keer dat Kaumera op grote schaal in de praktijk wordt toegepast.

Het is een wereldprimeur nu de eerste partij van het Kaumera polymeer door Chaincraft is afgehaald bij de fabriek in Zutphen. Daar wordt uit het surplus van het zuiveringsslib van de naastgelegen Nereda waterzuiveringsinstallatie het unieke biopolymeer gemaakt. De fabriek is door waterschap Rijn en IJssel gebouwd en werd op 2 oktober 2019 officieel geopend.

Circulariteit staat centraal voor waterschap

De toepassingsmogelijkheden van het Kaumera biopolymeer lijken ongekend, maar voor het waterschap staat circulariteit centraal. Tijdens de opening van de fabriek gaf het waterschap aan dat de Kaumera extractie leidt tot 20-35 procent reductie in het slibvolume. Minder slib is minder energie dus een lagere CO2-uitstoot. Waterschap Rijn en IJssel is de eerste eigenaar van een Nereda zuiveringsinstallatie – waarvan er wereldwijd inmiddels 78 draaien of in aanbouw zijn – die het Kaumera biopolymeer gaat terugwinnen.

Dat gebeurt op de nieuwe Nereda zuiveringsinstallatie waar het waterschap voor FrieslandCampina het industrieel afvalwater zuivert. Het afvalwater van Zutphen en omgeving wordt in de naastgelegen rioolwaterzuivering gezuiverd. Deze gescheiden transportleiding is circa 6 jaar geleden aangelegd.

Slimme coating van mestkorrels

De afgelopen weken is er door de partners intensief samengewerkt om de Kaumera in de juiste specificaties te produceren en klaar te maken voor het transport naar de veldproef. Een biostimulant (gewasverbeteraar) bevordert de groei van landbouwgewassen.

Een andere toepassing in de landbouw is de slimme coating van mestkorrels. Korrels geven gelijkmatiger hun meststoffen af aan gewassen. Daardoor belanden minder meststoffen onnodig in de bodem en in het water.

Chaincraft is de toepassing van Kaumera van deze ‘controlled release fertilizers’ aan het onderzoeken. Bovendien geldt in 2022 een nieuwe EU-meststoffenverordening dat coatings (voor langzaam werkende meststoffen) biologisch afbreekbaar moeten zijn.

Tweede Kaumerafabriek komt eraan

“Over andere toepassingen zijn we in overleg met meerdere geïnteresseerde partijen”, zegt een woordvoerster van het waterschap Rijn en IJssel. De betrokken partijen kijken met belangstelling uit naar de eerste resultaten van de veldproef.

Er staat een tweede fabriek voor productie van Kaumera op stapel. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt nu een tweede fabriek in Epe, die volgens planning in het voorjaar gereed zou zijn. Hier wordt rioolwater van de gemeente Epe gebruikt voor productie van Kaumera.