Webinar Vandaag beslissen voor morgen: een toekomstbestendige delta in NL

Een schets van Nederland nu en over honderd jaar. (Illustratie: WUR)

Op 30 november van 14-15 uur organiseren wij een kort webinar (in Dutch) over vooruitziende overheidsbeslissingen waarvoor we je graag uitnodigen. 

Overheden en infrastructuur veronderstellen beide een grote stabiliteit. Tegelijkertijd vraagt deze tijd om verandering, om bewustzijn van onzekerheden die inherent zijn aan opgaven als klimaatverandering, om meer duurzaamheid en meer flexibiliteit. Voor overheden ogenschijnlijk een lastige opgave. Hoe kunnen overheden nu al de juiste stappen zetten om voorbereid te zijn op zeespiegelstijging? Hoe zorgen ze dat ze de ambities van het klimaatakkoord gaan halen? Hoe gaan ze om met steeds weer veranderende technologie? Hoe kunnen overheden hun investeringen benutten om lange termijnambities te realiseren? Uit het promotieonderzoek van Wieke Pot (WUR) weten we dat daarvoor een mix van responsiviteit en verantwoordelijkheid, van planning en van flexibiliteit nodig is. Maar hoe neem je nou een vooruitziende beslissing? Hoe benut je de kracht van stabiliteit van de ambtenarij en responsiviteit van de politiek? Tegen welke dilemma’s loopt een overheid aan?

Doelgroep
We nodigen alle bestuurders, beleidsmakers, strategen, waterplanners, wetenschappers en overige geïnteresseerden uit voor dit gratis webinar. Ben je bezig met thema’s als klimaatverandering, verduurzaming, de energietransitie en verouderde waterinfrastructuur? Schuif aan! Aanleiding van dit webinar is het onlangs afgeronde en gepubliceerde proefschrift van Wieke Pot getiteld ‘Deciding for tomorrow, today. Tijdens dit webinar zal Wieke de resultaten van haar proefschrift presenteren en handvatten aanreiken voor implementatie in de beleidspraktijk, waarna er een paneldiscussie volgt met praktijkexperts die afkomstig zijn uit het waterdomein.

Het programma ziet er uit als volgt:

14.00: Opening

14.05: Presentatie over Vooruitziende Beslissingen door Wieke Pot, Assistant professor bij leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen Universiteit

14.30: Online panel met stellingen van directeur Stichting Rioned, directeur Waterschap Zuiderzeeland en topadviseur Rijkswaterstaat

14.50: Reflecties door professor Art Dewulf, Personal Professor of “Sensemaking and decision-making in policy processes”

Aanmelden

Het webinar is gratis en kan worden gevolgd via Microsoft Teams. Aanmelden kan via deze link van Eventbrite, daar staat ook de link naar Microsoft Teams.

We hopen je de 30e online te treffen!