WDODelta
Illustratie: WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is weer gestart met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dat gebeurt vanuit de ruimte: van 12 oktober tot 8 november maakt een satelliet foto’s van alle schouwsloten. De schone sloten worden niet fysiek geschouwd, de overige sloten wel. Dat scheelt tijd en kosten.

Ieder jaar controleert WDODelta of achtduizend sloten in het werkgebied wel of niet goed zijn schoongemaakt. Het gaat om een totale lengte van ongeveer 2500 km. Voorheen was hiervoor de inzet nodig van veel medewerkers. WDO Delta gebruikt de satellietbeelden en bijbehorende controlesoftware sinds 2019 (nadat het deze eerst in een pilot had getest) en was daarmee het eerste Nederlandse waterschap dat deze methode gebruikt. Inmiddels zijn er meer waterschappen gevolgd.

Bestuurslid Herman Odink: “Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren. Dit is efficiënter en bespaart kosten. Met deze ‘digi-schouw’ brengen satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt door eigenaren en onderhoudsplichtigen, zoals gemeenten en agrariërs. Onze medewerkers hoeven daardoor alleen nog die locaties te bezoeken die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen.”

Vriendelijk verzoek

“Voor een goed functionerend watersysteem hebben we elkaar nodig”, vervolgt hij. “Slooteigenaren helpen het waterschap door de sloot goed te onderhouden en schoon te maken. Ook voor hun eigen aan- en afvoer van water is dit belangrijk.” Sloten waar toch nog te veel begroeiing in staat, worden door de software als ‘niet schoon’ beoordeeld. Alleen daar gaan medewerkers fysiek schouwen. Na deze fysieke schouw ontvangen de eigenaren en onderhoudsplichtigen een vriendelijk verzoek het onderhoud alsnog uit te voeren. Voordat het waterschap de hulp van satelliet en computer inschakelde waren circa zestig medewerkers een volle week bezig met de slotenschouw.