Na Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat nu ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard satellietbeelden en ‘machine learning’ toepassen bij de onderhoudscontrole van de sloten in zijn gebied (foto: Pixabay).

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het onderhoud van sloten dit jaar voor een deel gecontroleerd vanuit de ruimte, met behulp van satellietbeelden. Daarmee volgt het de weg die Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vorig jaar al insloeg. Volgens WDODelta blijkt uit tests dat deze digitale slotencontrole zowel tijdwinst oplevert als kosten bespaart.

Schieland en de Krimpenerwaard zit momenteel nog in die testfase: “Het is de eerste keer dat wij sloten met deze nieuwe techniek beoordelen. We doen een test in een deel van ons gebied om te zien of deze manier van controleren preciezer, efficiënter en kostenbesparend is”, aldus het hoogheemraadschap. Voor WDODelta is dat allang geen vraag meer. Al op de Waterinfodag, op 28 maart in Den Bosch, was Jeroen Waanders van het waterschap bijzonder enthousiast over de inzet van machine learning en satellietdata. Volgens hem bleek zo’n 80 procent van de sloten schoon te zijn en kon de schouw zich richten op een nadere inspectie op de grond van de resterende 20 procent.

Dit najaar in het ‘echie’
Dit najaar controleert WDODelta daarom voor eerst in het ‘echie’ het schoonmaken van sloten door gebruik te maken van satellietbeelden. Ieder jaar controleert het waterschap bij 8000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Het gaat hierbij om een totale lengte van ongeveer 2500 km. Tot voorheen was hiervoor de inzet nodig van veel medewerkers. Met de ‘digi-schouw’ brengen satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt door eigenaren en onderhoudsplichtigen, zoals gemeenten en agrariërs. Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog die locaties te beoordelen die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen.

Hoe wordt de controle uitgevoerd?
In de periode eind oktober-half november maakte een satelliet foto’s van het hele werkgebied. Een computerprogramma analyseerde de foto’s en beoordeelde in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Sloten met te veel begroeiing worden als ‘niet schoon’ beoordeeld. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van deze sloten ontvangen een brief met het verzoek om alsnog de sloot te onderhouden. Bestuurslid Herman Odink: “De resultaten uit de vorig jaar gehouden proef in een klein gebied zijn positief. Het systeem functioneert goed. Daarom gebruiken we het vanaf nu voor ons hele werkgebied. Spannend, maar ook ontzettend leuk. Ook in de watersector staat digitalisering en innovatie niet stil. Daar willen we ons voordeel mee doen.”

Vergelijken met de controle in het veld
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft dit jaar satellietbeelden laten maken van een deel van de sloten in zijn gebied. Deze beelden worden, net als bij WDODelta, geanalyseerd door speciaal ontwikkelde software. “Daardoor weten we van alle sloten welke wel of niet schoon zijn. Deze proef en de resultaten van de ‘normale’ controle door onze medewerkers in het veld gaan we vergelijken om te kijken in hoeverre ze overeenkomen. Als de test positief is, zou dit een hoop tijd en geld schelen in de toekomst”, stelt het hoogheemraadschap.

Een van de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (foto: HHSK).