WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat satellietfoto’s ging gebruiken bij het schouwen van de sloten, maar inmiddels heeft deze innovatieve aanpak navolging gekregen bij diverse andere waterschappen (foto: Pixabay).

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start weer met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Sinds vorig jaar controleert het waterschap hierop met satellietbeelden. Inmiddels willen meer waterschappen, en ook Rijkswaterstaat, met satellietdata veranderingen in waterlopen en waterkeringen sneller en efficiënter in beeld brengen. Er is zelfs een competitie uitgeschreven.

In de periode half oktober tot en met de eerste week van november maakt een satelliet foto’s van alle zogeheten schouwsloten Na een eerdere test met speciale software in 2018 en een succesvolle vuurdoop in 2019, bleek volgens WDODelta dat deze slotencontrole vanuit de ruimte zowel tijdwinst oplevert als kosten bespaart.

2500 kilometer aan sloten
Ieder jaar controleert WDODelta 8000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Het gaat hierbij om een totale lengte van ongeveer 2500 km. Tot vorig jaar was hiervoor de inzet nodig van veel medewerkers. Bestuurslid Herman Odink: “Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren. Dit is efficiënter en bespaart kosten. Met deze ‘digi-schouw’ brengen satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt door eigenaren en onderhoudsplichtigen, zoals gemeenten en agrariërs. Onze medewerkers hoeven daardoor alleen nog die locaties te bezoeken die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen.”

Computerprogramma analyseert de foto’s
In de schouwperiode maakt een satelliet foto’s van het hele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Odink: “Voor een goed functionerend watersysteem hebben we elkaar nodig. Slooteigenaren helpen het waterschap door de sloot goed te onderhouden en schoon te maken. Ook voor hun eigen aan- en afvoer van water is dit belangrijk. Sloten waar toch nog te veel begroeiing in staat, worden door de software als ‘niet schoon’ beoordeeld. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van deze sloten ontvangen van ons dan een brief met het vriendelijke verzoek het alsnog voor elkaar te maken.”

Aanpak krijgt navolging
WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat satellietfoto’s ging gebruiken bij het schouwen van de sloten. Inmiddels heeft deze innovatieve aanpak navolging gekregen bij diverse andere waterschappen. Vorig jaar heeft ook het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het onderhoud van sloten voor een deel gecontroleerd met behulp van satellietbeelden. En afgelopen zomer daagden de waterschappen, STOWA en Rijkswaterstaat samen met het Netherlands Space Office (NSO) ondernemers uit om nieuwe informatieproducten te ontwikkelen die met o.a. satellietdata de fysieke wijzigingen in het beheersgebied van de waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen identificeren. Daarvoor werd een SBIR (Small Business Innovation Research) uitgeschreven, een soort gefaseerde innovatiecompetitie. Voor die SBIR is 480.000 euro uitgetrokken. De waterbeheerorganisaties zoeken naar innovatieve en technologische oplossingen die helpen om veranderingen van en in waterlopen en waterkeringen, en het gebied rondom waterlopen, sneller en efficiënter in beeld brengen met behulp van satellietdata.