Joke Cuperus overhandigt het rapport aan Berthold Leeftink. (foto: Topsector Water & Maritiem).

De sector watertechnologie heeft een omzet van ongeveer 8 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan circa 35.000 mensen. Sinds 2012 groeiden watertechnologiebedrijven met circa 13% en startten er zestig nieuwe bedrijven. Dat blijkt uit het rapport ‘Economische kansen en hoogwaardige kennis in water’ dat Joke Cuperus de voorzitter van het TKI Watertechnologie Topsector Water & Maritiem donderdag 5 juli overhandigde aan Bertholt Leeftink van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Netherlands Water Partnership (NWP) in samenwerking met Bureau Beleidsonderzoek (BBO) en PNO Consultants (PNO). Technologische innovaties en toename van export blijken belangrijke factoren voor groei te zijn. Voor wat betreft de internationale markt verwacht 45% van de bedrijven de komende vijf jaar in het buitenland een groei van meer dan 20% te realiseren aan watergerelateerde omzet. De sector kent ook een hoge economische toegevoegde waarde; per werkzaam persoon ongeveer 130.000 euro.

Veel extra mogelijkheden
Joke Cuperus, tevens CEO van drinkwaterbedrijf PWN, stelt dat er nog veel te onderzoeken valt. “We hebben nog maar een heel klein deel van alle mogelijkheden met water ontdekt. We kijken oplettend naar alle nieuwe ontdekkingen zoals bij het project SMART, detectie- en real-time learning in de waterdistributie; een geïntegreerde benadering van het gegevensmodel, waarbij smart data centraal staat.”

Export
Watertechnologie is veelal internationaal actief en de export is cruciaal. Er is veel voordeel te behalen met samenwerking en internationaal gezamenlijk optreden. In dat kader organiseert de Topsector Water en Maritiem een eerste Topsectorencoalitie. Ontwikkelingen in deze branche sluiten daarnaast goed aan bij de VN Global Goals. Denk aan Clean Water & Sanitation, maar er bestaat ook een link met ten minste zes andere Goals. Economische kansen liggen in de verbinding met producten en diensten in de sfeer van afval, energie en voedsel.

Afbakening
Doel van het onderzoek is om de betekenis van de watertechnologiesector voor de Nederlandse economie in kaart te brengen. In het kader van duurzame ontwikkeling en ‘smart economy’ is gekeken naar de rol van R&D en innovatie in de watertechnologie-sector. De branche is onder te verdelen in drinkwater, proces- of industriewater, afvalwater en sensoring van water.