Ondanks de exportdaling in 2020 is de Nederlandse watersector optimistisch over de exportkansen in het lopende jaar (foto: Pxhere).

Door de impact van corona wereldwijd verwacht de Nederlandse watersector een exportdaling van 3 procent in 2020. Dat blijkt uit de meest recente editie van de Water Sector Export Index (WEX). Deze index laat voor 2020 een geschatte exportwaarde zien van 7,9 miljard euro. In 2019 bedroeg deze nog 8,1 miljard euro. Toch is de sector positief gestemd over 2021.

Zowel in de watertechnologie als in de waterbouw/deltatechnologie verwachten bedrijven voor 2021 een gemiddelde groei van 3 procent. Markten in omringende landen worden steeds belangrijker: de deltatechnologiesector ziet kansen in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa zijn de Verenigde Staten, Canada en Kenia belangrijke landen voor marktkansen. Op het gebied van watertechnologie zien bedrijven Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als de belangrijkste Europese markten en de Verenigde Staten, Kenia en China als belangrijke internationale markten.
Tekst gaat verder onder de grafiek

De Watersector Exportindex (WEX) voor de periode 1995-2020 (2000=100).

Het laatste WEX-rapport geeft inzicht in de definitieve cijfers over 2019, voorlopige cijfers over 2020 en een globale schatting voor export in 2021. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Panteia in het kader van het Programma Partners voor Water van de Nederlandse overheid. Het Netherlands Water Partnership, Water Alliance en Envaqua zijn de initiatiefnemers van het onderzoek.

U kunt het volledige rapport hier downloaden.