Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
Het hoofdkantoor van waterschap Scheldestromen in Middelburg (foto: Scheldestromen).

De Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen, met twee van de dertig zetels in de Algemene Vergadering van waterschap Scheldestromen, wordt onderdeel van de BoerBurgerBeweging (BBB). Volgens het bestuur van de waterschapspartij heeft de partij zelfstandig te weinig bestaansrecht meer. De BBB neemt volgend jaar deel aan de provinciale én de waterschapsverkiezingen en kan de ervaren waterschapsbestuurders goed gebruiken.

In de PZC geeft Jo Burm, de voorzitter van de waterschapspartij, aan dat zijn partij het Zeeuws-Vlaamse belang zo goed mogelijk wil verdedigen, maar dat Scheldestromen een waterschap is voor heel Zeeland. Als ‘Zeeuws-Vlaamse partij pur sang’ is het volgens Brum vrijwel onmogelijk om voldoende kandidaten van boven de Westerschelde te vinden. Daarom besloot Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen aansluiting te zoeken bij een andere partij, zodat kandidaten zich via die weg hard kunnen maken voor het Zeeuws-Vlaamse belang. “Zij kunnen onze kennis en kunde daar inbrengen”, zegt Burm in de PZC. “We hebben alle partijen op een rij gezet en geconcludeerd dat we het beste met een jonge partij in zee konden gaan. Dat is de BBB geworden. We hebben diverse gesprekken gevoerd om te kijken of onze mensen zich daar happy voelen.”

Strijd tussen Partij voor Zeeland en BBB

Veel Zeeuwen bekijken de overname van de Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen door de BBB echter vooral in het licht van de felle strijd die wordt gevoerd tussen Partij voor Zeeland en de BBB, die lijnrecht tegenover elkaar staan bij de komende verkiezingen (voor het waterschap én voor Provinciale Staten). Enkele kopstukken in Partij voor Zeeland die naar de BBB willen overstappen, zijn al uit de partij gezet. Onder hen Kees Hanse, die lid is van het algemeen bestuur van Scheldestromen.

Onbespreekbaar

Voor Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen was aansluiting bij de Partij voorZeeland onbespreekbaar, maakt voorzitter Burm duidelijk, maar hij geeft niet aan waarom. De BBB wordt volgens hem als ‘complementair’ gezien voor Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen.

‘Lobbycratie’

Hans Middendorp, vice-voorzitter van de Algemene Waterschapspartij, bekijkt de gang van zaken met enige scepsis: “Bij de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten won Forum voor de Democratie. Maar Forum deed niet mee met de waterschapsverkiezingen. Nu staat de BBB er goed voor in de peilingen. Elke proteststem tegen Rutte is straks voor de BBB. Maar het verschil met vier jaar geleden is dat de BBB meedoet aan zowel de provinciale verkiezingen als de waterschapsverkiezingen. Straks wordt het aantal geborgde zetels verminderd, maar komen er toch meer boeren in het waterschap. Van de regen in de drup? Het is wel democratisch, maar eigenlijk is het een vorm van lobbycratie.”

One-issue partij

De AWP is bezorgd dat de verkiezingen voor provincies en waterschappen straks worden gedomineerd door one-issue partij BBB. “Terwijl het om zo veel méér gaat dan alleen stikstof. Denk aan water, klimaat en natuur, onze complete woon- en leefomgeving wordt aangetast. Inhoudelijk vindt de AWP dat natuur geen tijd meer heeft om te wachten tot de boeren wel willen meewerken aan de oplossing van het stikstofprobleem. Want hoe je het ook wendt of keert, het grootste deel van de stikstofuitstootvermindering zal van hen moeten komen – waarvoor ze overigens ruimschoots worden gecompenseerd”, aldus Middendorp.