De CoRe installatie op de rwzi in Roermond. (foto: Waterschapsbedrijf Limburg).

Op de rioolwaterzuivering in Roermond start een proef met een doorontwikkelde versie van de waterzuiveringstechnologie die zich richt op Concentrate, Recover & Re-use (CoRe). De opgeschaalde proefinstallatie heeft een capaciteit van 2 m³ per uur. Bij de CoRe-technologie wordt afvalwater direct gescheiden van de vervuiling door de toepassing van de membraantechnologieën ‘forward osmose’ en ‘reverse osmose’.

De installatie is 29 september op de rwzi in Roermond gearriveerd. De komende vier weken zal de installatie worden aangesloten, opgestart en getest. Na die periode zal de installatie gevoed worden met het influent van rwzi Roermond en start het onderzoek dat een jaar zal duren. In deze periode wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit van de producten, de stabiliteit van de technologie en het verbruik aan energie en chemicaliën. Gedurende deze periode zal Waterschapsbedrijf Limburg ook gaan overleggen met vertegenwoordigers van de landbouw- en industriële sectoren in Limburg over de toepassingsmogelijkheden van het gezuiverde water en de grondstoffen.

Compacte technologie
De technologie is in 2018 op kleine schaal door drie waterschappen getest. CoRe heeft op kleine schaal bewezen dat efficiënte terugwinning en hergebruik van water en waardevolle grondstoffen mogelijk is. Omdat de zuiveringstechnologie in een container kan worden geplaatst, past de technologie ook heel goed bij de modulaire Verdygo-bouwwijze van Waterschapsbedrijf Limburg. Dankzij de compacte container wordt ook decentraal zuiveren eenvoudiger. Dat is handig als een bepaalde grondstof uit het afvalwater lokaal nodig is. Het restant van het afvalwater kan dan via een persleiding (terug) naar de centrale zuivering. Dit biedt zeer interessante kansen voor de industrie en landbouw.

Medicijnresten
Een ander voordeel van de CoRe-technologie is dat medicijnresten beter uit het afvalwater kunnen worden verwijderd. Het verwijderen van medicijnresten is met biologische zuiveringsmethoden lastig, omdat bacteriën niet medicijnresten niet volledig kunnen verwijderen. Overigens staat de zuivering van Roermond niet op de lijst rwzi’s die geïdentificeerd zijn als hotspot als het gaat om de binnenlandse vervuiling van medicijnresten. De extra zuivering is dus niet direct noodzakelijk, maar wel een pluspunt.

Samenwerking en financiering
Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, KWR, Allied Waters, Royal HaskoningDHV en BLUE-tec en wordt medegefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.