Waterschappen zoeken deelnemers voor The Big Water Hack 2019

Waterschappen zijn op zoek naar deelnemers aan The Big Water Hack 2019 op 11 en 12 december. Hierbij werken wetenschappers, studenten en mensen uit het bedrijfsleven samen aan watervraagstukken. Met elkaar doorlopen ze een creatief proces om binnen 24 uur antwoorden te vinden op de vraagstukken van de waterschappen.

The Big Water Hack 2019 is onderdeel van het Waterinnovatiefestival en wordt georganiseerd door de Nederlandse waterschappen onder leiding van Het Waterschapshuis, Unie van Waterschappen en STOWA.

De aftrap is op woensdag 11 december om 11:00 op vier verschillende locaties in Nederland: Rijnland, Delfland, Drents Overijsselse Delta en Aa en Maas.Tweehonderd deelnemers en 30 begeleiders gaan in 20 groepen werken aan oplossingen voor de waterschapsvraagstukken van morgen. Zo zoekt waterschap Aa en Maas naar toepassingen voor Virtual- & Augmented reality in het waterschapswerk en is waterschap DrentOverijsselse Delta geïnteresseerd in oplossingen om droge voeten te houden. Het Hoogheemraadschap is geïnteresseerd in oplossingen voor droogte voorspelling en bestrijding.

Belangstellenden kunnen zich hier gratis aanmelden