delegatie Europese Commissie
Een delegatie van de Europese Commissie bracht 25 maart een bezoek aan Wageningen (foto: Unie van Waterschappen).

Een delegatie van de Europese Commissie bracht 25 maart een bezoek aan Wageningen. De Unie van Waterschappen faciliteerde het bezoek met als thema klimaatadaptatie. Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel, adviseerde de Europese Commissie in de Climate Adaptation Mission Board. Daarbij nodigde hij de Europese Commissie uit om in Nederland over dit thema door te praten. Tijdens het ochtendprogramma op de campus van Wageningen University spraken de deelnemers over de uitdagingen voor waterbeheer, met name op het gebied van klimaatadaptatie.

Het ministerie van IenW gaf een presentatie over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de Deltawerken. De WUR schetste vooral een toekomstscenario. Pieper vertelde namens de waterschappen over het werk waar ze zoal mee bezig zijn. In zijn presentatie gaf hij een praktijkvoorbeeld uit zijn eigen waterschap (Rijn en IJssel) over de droogte en het beter vasthouden van water.

Ruimte voor de Rivier

In de middag bracht de delegatie een bezoek aan het Ruimte voor de Rivier project bij Lent, Nijmegen. Daarna bezocht men de Binnenveldse Hooilanden waar zij in gesprek gingen met medewerkers van waterschap Vallei en Veluwe en vertegenwoordigers van de stichting Mooi Binnenveld.

Horizon Europe

Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, heeft ambitieuze doelen gesteld, ook wel missies genoemd. Eén van de missies is om de overgang naar een klimaatvriendelijk en veerkrachtig Europa te versnellen. De ervaringen en input van dit werkbezoek worden door de Europese Commissie meegenomen bij de concretisering van projectvoorwaarden van deze missie.