(foto: Wikimedia Commons).

In 2021 betalen gezinnen met een eigen woning van € 250.000  gemiddeld € 0,75 per maand meer voor het werk van de waterschappen dan dit jaar. Dat blijkt uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen. Door grotere opgaven moeten de waterschappen ruim 1,7 miljard euro per jaar extra investeren. Dat de stijging ondanks die extra investeringen beperkt blijft is te danken aan besparingen die het gevolg zijn van afspraken uit het Bestuursakkoord Water.

In 2011 spraken het Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG  af om ‘met minder kosten en minder bestuurlijke drukte Nederland de komende jaren droog en veilig te houden’. Door deze afspraken willen de partijen tot 2020 vooral geld besparen door het waterbeleid efficiënter in te richten. In deze periode van het jaar behandelen de 21 waterschapsbesturen de voorstellen voor de hoogte van de waterschapsbelastingen. Op basis van de voorstellen is de verwachting dat gezinnen met een eigen woning van € 250.000 in 2021 gemiddeld € 9 meer betalen aan de waterschappen dan in 2020. Dat is een verhoging van iets meer dan 1% boven de inflatie. Die verhoging geldt niet alleen voor gezinnen met een eigen woning, maar ook voor andere soorten huishoudens en (agrarische) bedrijven.

Samenwerking en innovatie

“De waterschappen houden de kosten, en daarmee de lastenstijgingen, zo laag mogelijk. Zeker in deze onzekere tijden voor onze inwoners en bedrijven is dat erg belangrijk. Dat doen we door te innoveren en samen te werken met andere partijen. En door binnen onze organisaties steeds te kijken of het werk slimmer en goedkoper kan. Dat er toch sprake is van een beperkte lastenstijging, komt door de grote uitdagingen waarvoor het waterbeheer momenteel staat”, verklaartToine Poppelaars, portefeuillehouder financiën in het bestuur van de Unie van Waterschappen:

Verschillen per waterschap

Een gezin met een eigen woning van € 250.000 betaalt in 2021 gemiddeld € 355 aan waterschapsbelastingen. De hoogte van de belastingen verschilt per waterschap. Dat komt doordat de gebieden anders zijn (bijvoorbeeld met veel of weinig water, hoog- of laaggelegen) en daardoor ander beheer en onderhoud nodig hebben. Daarnaast verschillen de specifieke eisen en wensen van andere overheden en belanghebbenden in het gebied, net als de keuzes en ambities van de waterschapsbesturen.

Definitieve tarieven

De besturen van alle 21 waterschappen besluiten in de komende weken over de uiteindelijke belastingtarieven. Zij communiceren daar zelf over in hun regio. Rond 1 maart 2021 worden de meeste belastingaanslagen verstuurd.