Waterschappen en bedrijfsleven samen de wereldmarkt op met Nereda

Met de samenwerking tussen RHDHV en de waterschappen komen de doelstellingen van Rembandt Water, een initiatief van de topsector Water, concreet van de grond. Rembrandt Water is een initiatief waarmee bedrijven, waterschappen en andere overheden en instellingen samen de Nederlandse export op het gebied van drink- en afvalwaterdiensten kunnen vergroten.
De stuurgroep bracht in maart 2013 het rapport ‘Expanderen op de internationale markt van geïntegreerde contracten’ uit. Kansen en mogelijkheden zijn hierin beschreven. Beschreven wordt hoe het bedrijfsleven de Nederlandse publieke waterbedrijven nodig heeft om de operatorrol te vervullen. Door gezamenlijk op te trekken neemt de concurrentiekracht toe. 

Krachtenbundeling
De bundeling van krachten van RHDHV met de waterschappen vormt een van de eerste concrete stappen die uit Rembrandt Water voortvloeien. De raamovereenkomst betreft het uitzenden van waterschappers bij de opstart van Nereda-installaties in het buitenland. De op dit moment betrokken waterschappen zijn Vallei en Veluwe, Rijn en Ijssel, Noorderzijlervest en Vechtstromen. Wereld Waternet volgt later. Verder is WBL, Limburg (Verdygo BV)  betrokken.
In eerste instantie worden waterschappers, betaald door RHDHV kortstondig uitgezonden om Nereda installaties in bedrijf te nemen in de landen waar RHDHV licenties verkoopt. Dit zijn onder andere Brazilië, India, Australië, Zuid Afrika, Engeland en Ierland. 

   Gerard Doornbos (bestuurslid van de Unie van Waterschappen, namens Dutch Water Authorities) en René Noppeney, Global Director Water Technology Products & Innovation Royal HaskoningDHV (RHDHV) tekenden de raamovereenkomst 


Ervaring inbrengen
Inmiddels is de eerste waterschapper samen met RHDHV op pad geweest. Meinard Eekhof, adviseur waterketen van waterschap Vechtstromen, kijkt met tevredenheid terug op zijn bezoek aan de waterzuivering van het Ierse Clonakilty begin juni. Samen met adviseur Robin Kraan van Royal Haskoning DHV bezocht hij een week de plant in Clonakilty om te helpen met het inregelen van de Nereda instalatie en de operators ter plaatse te trainen. Waterschap Vechtstromen is een van de eerste Nederlandse waterschappen die de Nereda installatie – in 2013 – in gebruik heeft genomen, dus Eekhof kon concrete ervaring inbrengen.‘We konden samen overleggen over wat de juist instelling zou zijn om de waterzuivering en de korrelgroei zo goed mogelijk op gang te krijgen.” 
RHDHV blijft dit monitoren. Dat kan geheel geautomatiseerd vanuit Nederland. Op basis van die bevindingen wordt bekeken of het nodig is dat Eekhof nog een keer terugkeert naar Ierland om de operators daar te adviseren over de instelling. 


Robin Kraan, RHDHV (links) en Meinard Eekhof, Vechtstromen bij de plant in het Ierse Clonakilty


Dutch Water Authorities
De waterschappen zetten zich internationaal in onder de gezamenlijke vlag van Dutch Water Authorities, het internationale loket van de Unie van Waterschappen., de koepelorganisatie van alle 23 waterschappen in Nederland. Gerard Doornbos, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Waterschappen delen wereldwijd kennis met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Wij leren hier zelf van en steunen tegelijkertijd de exportpotentie van de Nederlandse watersector. Bovendien krijgen onze medewerkers de kans out of the box ervaring op te doen en te leren van het toepassen van de techniek in een andere context. Dit helpt ons weer bij de wateropgave in Nederland.”

IJzersterke combinatie
Ondertekenaar René Noppeney, Global Director Water Technology Products & Innovation bij Royal HaskoningDHV, benadrukt de specifieke inbreng die waterschappers hebben. “De Nederlandse waterschappen brengen unieke ervaring in op het gebied van de bedrijfsvoering van Nereda-installaties. Samen met onze ontwerpkennis en -ervaring is dat een ijzersterke combinatie. We kunnen onze Nereda-klanten en -partners in het buitenland hierdoor nog beter van dienst zijn.”

Eekhof ziet zijn week in Ierland als een waardevolle ervaring. “Het draagt bij aan het verder uitbouwen van je kennis. Door als beheerder en adviesbureau je kennis te delen, maak je elkaar sterker. Dat draagt bij aan de export van de Nederlandse kennis en kunde, zoals dat bedoeld is in Rembrandt Water.”  

PPS
De samenwerking tussen Royal HaskoningDHV en de waterschappen is een van de eerste samenwerkingsverbanden die via Rembrandt water zijn gerealiseerd.
Eerdere voorbeelden van Publiek Private Samenwerkingen zijn voornamelijk gesitueerd in ontwikkelingslanden. Zo ondersteunt bijvoorbeeld Vitens Evides Internationaal, met Nederlandse adviesbureaus in het kader van ontwikkelingssamenwerking drinkwaterbedrijven in landen als Mozambique en Vietnam. 

Nereda
Nereda is een succesvolle Nederlandse duurzame zuiveringstechnologie, waar internationaal veel vraag naar is. Nereda zuivert afvalwater met bacteriën (aeroob korrelslib). De installaties zijn goedkoper dan de traditionele en tot vier keer kleiner. Bovendien verbruiken ze minder energie en zijn er geen chemicaliën nodig. De technologie werd ontwikkeld door de TU Delft en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in samenwerking met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en enkele Nederlandse waterschappen.