In de dijken in het rivierengebied moet de komende jaren flink worden geïnvesteerd (foto: Waterschap Rivierenland).

Waterschap Rivierenland leent maximaal honderd miljoen euro van de Europese investeringsbank (EIB). Met het geld kan het waterschap dijkversterkingen in het rivierengebied deels financieren. Ook wil het waterschap het geleende geld gebruiken voor de uitbreiding van de rioolwaterzuivering en de aanleg van zonnepanelen.

“We staan de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid. Zo moeten we vele kilometers dijk in de komende jaren versterken om het rivierengebied en de rest van Nederland droog te houden. Investeren is nodig. Dankzij de EIB kunnen wij dit doen tegen gunstige voorwaarden”, zegt dijkgraaf Co Verdaas van Waterschap Rivierenland in een persbericht.

Goedkoop lenen

De EIB is een instelling van de Europese Unie, bedoeld voor langlopende leningen aan onder meer klimaatprojecten. De EIB heeft de 28 EU-Lidstaten als eigenaar en garantie, waardoor ze zeer goedkoop kan lenen op de kapitaalmarkt. De EIB heeft geen winstoogmerk en hoeft alleen haar kosten te dekken. Die gunstige tarieven schuift de bank door naar projecten die geld lenen van de EIB, zoals het waterschap. De EIB maakte in de afgelopen vijf jaar zo’n 1,2 miljard Euro beschikbaar voor waterprojecten in Nederland, onder meer voor de Afsluitdijk, Brabant Water, Vitens, en de Waterschappen Friesland en Hollandse Delta.

Win-win

Vicepresident Vazil Hudák van de EIB stelt: “Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel, waardoor het beheren van waterniveaus en dijken van enorm belang is. Aangezien de EIB bedoeld is om bij te dragen aan zaken die voor Europese burgers positieve impact hebben, is deze lening een win-win situatie. Zo kan het waterschap haar financiering spreiden terwijl de veiligheid van de burgers wordt vergroot.”