Waterschap Hunze en Aa’s gaat strenger handhaven op besproeien gewassen met grondwater

Waterschap Hunze en Aa’s gaat in 2020 met handhavers in het veld controleren of agrariërs in het Drentsche Aa-gebied hun gewassen niet besproeien met grondwater. Dat is alleen toegestaan voor de teelt van hoogsalderende gewassen, zoals bloembollen of graszoden. Ook brengt het waterschap de regelgeving opnieuw bestuurlijk aan de orde.

Het besproeien vanuit oppervlaktewater is geen optie, stelt het waterschap. Er is dan te weinig water in het bekensysteem van de Drentsche Aa. In het verleden heeft het waterschap niet gecontroleerd of agrariërs grondwater gebruikten voor het besproeien van gewassen. Daarom is het waterschap in 2019 strenger gaan controleren. Ook in 2020 is dat het geval. Daarom heeft het waterschap hierover een bericht op de website gepubliceerd. Zo hebben agrariërs voldoende tijd om in hun teeltplannen met de nieuwe regels rekening mee te houden. Het beleid op grondwateronttrekking komt in 2020 bestuurlijk aan de orde. Het is één van de onderwerpen in het nieuwe beheerprogramma van het waterschap dat eens in de zes jaar wordt vastgesteld.

Lees hier het persbericht