Demonstratie ZOAK® klinker, winnaar RIONEDinnovatieprijs 2020 (Foto Stichting RIONED/Michelle Muus).

Deelnemers aan de RIONEDdag op 6 februari hebben de ZOAK® klinker van TileSystems uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2020. De klinkers en tegels van gerecycled keramiek laten regenwater door en kunnen 6,5 mm water bergen. Dat water verdampt weer en draagt volgens TileSystems bij aan het reduceren van hittestress in de bebouwde omgeving.

De RIONEDdag is het jaarlijkse congres op gebied van stedelijk waterbeheer met dit jaar meer dan 700 aanwezigen van gemeenten, waterschappen en bedrijven. Ze kozen massaal voor de waterdoorlatende en hittestress reducerende trottoirtegel.

De ZOAK® klinker is een circulair product uit gerecycled keramiek. Het bestaat uit keramisch afval wat wordt gemalen in twee gradaties granulaat. Hierbij gaat het om een grove korrel onderin zonder kleurtoevoeging en een fijne korrel bovenin met een kleurtoevoeging. Daarna wordt de klinker op 1200°C gebakken. Hierdoor zijn de producten volgens TileSystems kleurvast, zeer sterk en hebben ze een lange levensduur. Openbare ruimte is de plek voor de ZOAK® klinker. Daarnaast is hij goed toepasbaar op vlakke daken, parkeerdekken en tuinen.

Klinkers zijn 100 procent waterdoorlatend

De klinkers zijn 100% waterdoorlatend en houden tijdelijk water vast. De ZOAK® klinker kan 5mm water per m2 vasthouden en bij warmte zal dit weer verdampen om hittestress te bestrijden. Als er meer dan 5mm hemelwater valt laat de klinker het water door naar de ondergrond. Met de juiste onderbouw zal dit tot 2000mm/per uur/per m2 zijn. Denk hierbij aan lava, kalkvrij brekerszand, split, steenslag of drainmix.

De TU Delft, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Amsterdam hebben dit op de Waterstraat (VP Delta) en het Fieldlab in Grubbenvorst uitvoerig getest. Hierdoor is het mogelijk om woningen af te koppelen en rioleringen en kolken weg te laten. “Diverse gemeentes hebben interesse getoond”, zegt Maarten Rijs van TileSystems. “In Horst aan de Maas hebben we een schoolplein afgekoppeld. De gemeente legt dit jaar parkeerplaatsen aan met de klinkers.”

Het water wat de ZOAK® klinker tijdelijk buffert zal in de winter door vorst/bevriezing uitzetten. Door de expansieruimte in de klinker heeft dit geen nadelig effect waardoor de klinker niet beschadigt.

De drie andere nominaties waren:

Beter digitaal samenwerken: De combinatie van BIM, SE en GIS maakt beter digitaal samenwerken mogelijk. Een nieuwe ontwikkeling van de gemeente Rotterdam (Corné Helmons) en Gebiedsmanagers (Peter Caesar).
Kolkgoot: Met de Kolkgoot stroomt regenwater door het trottoir. Een innovatief product van Bleijko (Peter Broos) en de gemeente Veere (Thomas van Sluijs).
SAM4: SAM4 maakt voorspellend onderhoud aan pompen en andere kritische assets mogelijk. Een vernieuwing van Semiotic Labs (René Wellens) en Hoogheemraadschap van Rijnland (Richard van Leeuwen).