Vrijwilligers gezocht om oude beeklopen te herstellen

De werkgroep Beken en Sprengen van IVN Zuidwest Veluwezoom zoekt vrijwilligers die kunnen helpen om historische beken weer watervoerend te maken. Verschillende verzande en overwoekerde beeklopen van de Heelsumse Beek op landgoed De Kamp in Heelsum, tussen de A50 en papierfabriek Schut, zouden, als het aan de werkgroep ligt, weer moeten gaan stromen als vanouds.

De oude beeklopen werden in het verleden gebruikt om watertoevoer voor molens te creëren. Deze beeklopen zijn door het verdwijnen van de molens en het in onbruik raken van beekwater door papierfabriek Schut in verval geraakt. Ze zijn nu verzand en overwoekerd door pitriet, bramen en houtopslag. Maar ze zijn nog wel overduidelijk herkenbaar in het landschap. Ook liggen er op het landgoed enkele sterk verwaarloosde poelen, die een opknapbeurt hard nodig hebben.

Eeuwenoude geschiedenis
Landgoed De Kamp in Heelsum hoorde oorspronkelijk bij de domeingoederen van kasteel Doorwerth. Vanaf de zeventiende eeuw heeft er een papiermolen gestaan. Rond 1920 is er een landhuis, genaamd Langenberg, gebouwd in Gooise landhuisstijl, dat in 1973 is afgebrand. Het huidige – onder de Natuurschoonwet gerangschikte – landgoed De Kamp ligt in zowel een vogelrichtlijngebied als een habitatrichtlijngebied en vormt onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Handen uit de mouwen
De werkgroep Beken en Sprengen is benaderd door de eigenaar van de grond, Godert van Walré de Bordes. Er is immers flink wat menskracht nodig om de oude beeklopen weer watervoerend te maken. De werkgroep heeft positief gereageerd op zijn verzoek om hulp en zoekt nu mannen en vrouwen die ‘pionierswerk willen verrichten’. Als er mensen zijn die samen met de grondeigenaar en de werkgroep in dit natuurgebied de handen uit de mouwen willen steken, dan kunnen zij zich melden bij Wiebe Selders, 026-3341825. De werkgroep wil voorlopig eenmaal in de 14 dagen op een doordeweekse middag of ochtend aan dit project gaan werken.