De Stockholm International Water Week brengt jaarlijks 3.000 waterprofessionals samen om oplossingen te zoeken voor de mondiale watervraagstukken. (foto: Mikael Ullén/SIWI)

Deze week verzamelt de wereld watergemeenschap zich opnieuw in Stockholm om zich te bezinnen op de stappen die nodig zijn om in 2030 het VN-duurzaamheidsdoel (SDG) 6 voor water te halen. Dit jaar richt de aandacht zich in het bijzonder op de watervoorziening voor armen en minderheden. Nederland is aanwezig met een grote delegatie aan deskundigen en een nationaal paviljoen. De Stockholm World Water Week is zondag 25 augustus gestart en duurt tot vrijdag 30 augustus.

De groeiende welvaart in veel landen heeft ervoor gezorgd dat mondiaal steeds meer mensen boven de armoedegrens leven en zich eenvoudige watervoorzieningen kunnen veroorloven. Maar waterbedrijven in ontwikkelende landen kunnen hun collectieve voorzieningen niet snel genoeg uitbreiden omdat ze daar geen geld voor hebben. Investeerders hebben onvoldoende vertrouwen in de markt en vrezen dat ze hun geld niet meer terugzien. Deze financieringskloof staat in Stockholm opnieuw hoog op de agenda. Waterambassadeur Henk Ovink is bij meerdere sessies aanwezig om erop te wijzen op dat water naast economische, ook sociale en culturele waarde heeft.

Alternatieve investeringsmodellen
Met nog maar tien jaar te gaan om de doelstelling voor een universele toegang tot schoon water te kunnen realiseren, moeten de grote investeringsprogramma’s volgend jaar toch echt starten. Het financieringsmodel Kenya Innovative Finance Facility For Water (KIFFWA) wordt deze week besproken als vernieuwende financieringsmogelijkheid. Het model is door Nederland geïnitieerd naar voorbeeld van de Nederlandse Waterschapsbank. Door samen met deskundigen en Keniaanse waterbedrijven goed te kijken naar financieel rendabele vernieuwingen in de watervoorziening, kunnen aarzelende investeerders over de streep worden getrokken.

Ook het Finish model waar de Nederlandse organisaties Waste en Aqua for All bij betrokken zijn, staat op de agenda. Het model is gericht op het stimuleren van de vraag bij huishoudens waarbij het mogelijk is om in huis een toilet te bouwen met een microkrediet. Tegelijk wordt het aanbod gestimuleerd en krijgen ondernemers die de toiletten leveren of bouwen, en afvalverwerkers die de fecaliën ophalen en verwerken, extra kredietmogelijkheden. Dit model is al succesvol uitgerold in India en wordt nu ook in Afrika geïntroduceerd.

Waterbeschikbaarheid
De beschikking over schoon water is geen vanzelfsprekend en er zou al grote vooruitgang worden gemaakt als er minder afvalwater ongezuiverd zou worden geloosd. “We zien het zuiveren van afvalwater nog te veel als een kostenpost”, zegt directeur Bianca Nijhof van het Netherlands Water Partnership dat de Nederlandse deelname in Stockholm coördineert. “We zouden meer moeten kijken naar wat het zuiveren kan opleveren. De afvalstoffen die bij zuivering uit het water worden gehaald zijn een bron voor andere processen en zouden eigenlijk geen afval moeten heten maar herbruikbare grondstof. Naast een economische waarde heeft water ook een sociale, culturele en milieuwaarde. Als we de werkelijke waarde van water zouden inzien, dan ontstaan er veel meer kansen op de watermarkt en komt het SDG6-doel ineens heel snel dichterbij”, is haar stellige overtuiging.

Enorm marktpotentieel
“De Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties zijn niet alleen kostenposten”, vervolgt Nijhof.  “Maar we moeten wel leren denken in systemen, in samenwerken met andere sectoren. De beschikbaarheid van water, heeft te maken met armoedebestrijding, gendergelijkheid, de voedselproductie, speelt een rol in steden en bij het opwekken van duurzame energie. Ik zie het werken buiten de grenzen van onze eigen kennis en kunde langzaam gebeuren. Er wordt gelukkig steeds meer gedacht langs de lijnen van de SDG-duurzaamheidsdoelen die, alleen samen, kunnen zorgen dat in 2030 de wereld een aangename leefomgeving is voor eenieder met aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat”, verwacht Nijhof. Ze wil in Stockholm in verschillende sessies haar bijdrage leveren door goede Nederlandse voorbeelden naar voren te brengen.

Nederlands paviljoen
Net als vorig jaar heeft Nederland in Stockholm weer een groot paviljoen. Opvallend dit jaar is de aanwezigheid van het bedrijf Eijkelkamp dat zich bezighoudt met boormachines en meetinstrumenten voor grondwater. Het bedrijf vraagt aandacht voor een project in Benin waar 160 waterputten zijn geslagen en waar hoogopgeleide werkelozen, meestal vrouwen, toezien op het beheer en exploitatie van de waterpompen.
Verder is er in het paviljoen aandacht voor het Water, Peace and Security initiatief dat onder leiding van het IHE Delft instituut werkt aan het vergroten van waterbeschikbaarheid in potentiële conflictgebieden. Door ervoor te zorgen dat er voldoende water is en iedereen erover kan beschikken, zal de spanning tussen verschillende bevolkingsgroepen verminderen,

Minderheden
Het thema van de Stockholm world water week is het betrekken van kansarme en gemarginaliseerde groeperingen in de maatschappij. Het thema sluit aan bij het waterthema van de Verenigde Naties voor dit jaar: ‘Leaving no one behind’.  Tijdens de sessies is er speciale aandacht voor toegang tot schoon water en sanitatie voor groepen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals armen, gehandicapten en onderdrukten.

Lees hier meer over het Nederlandse paviljoen.