Vlaanderen en Nederland werken samen aan ‘Slimme Delta-oplossingen’

Op 5 november introduceerden Vlaamse en Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen het samenwerkingsplatform ‘Slimme Delta Oplossingen’. In het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) gaven wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een demonstratie van een stroomgoot waarmee onderzoek wordt gedaan naar natuurlijke vormen van kustverdediging.

De introductie van het samenwerkingsplatform was onderdeel van een innovatief side-event op de regeringstop in Middelburg, waar de regeringen van Vlaanderen en Nederland elkaar ontmoetten. Het side-event stond in het teken van samenwerking op het gebied van infrastructuur en klimaat. Het samenwerkingsplatform wil de krachten en de expertise van de bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen bundelen om een antwoord te vinden op de toenemende kwetsbaarheid van de Vlaams-Nederlandse Delta. De klimaatverandering zal, met name in de vorm van verzilting en periodes van droogte, volgens de initiatiefnemers een toenemende invloed hebben op veiligheid, natuur en welvaart.

Waterveiligheid en duurzame voedsel- en energieproductie in deltagebieden
Het NIOZ onderzoekt de dynamische omgeving van estuaria en delta’s. Wetenschappers Klaas Timmermans en Tjeerd Bouma, beide ook lectoren aan de Hogeschool Zeeland, University Of Applied Sciences, onderzoeken de waterveiligheid en duurzame voedsel- en energieproductie in deltagebieden. “De NIOZ-locatie in Yerseke fungeert daarmee als het perfecte ‘living lab’ om te experimenteren met innovatieve oplossingen om een veilige, welvarende en klimaatbestendige Deltaregio te creëren en te behouden”, aldus Timmermans, hoofd van de NIOZ-afdeling Estuarine & Delta Systems.

Stroomgoten geven inzicht in rol ‘bio-bouwers’
Ook in het lab doet het NIOZ onderzoek naar de complexe interactie tussen organismen zoals mosselen en zeegrassen met de stroming en golven. Met stroomgoten kan de wisselwerking tussen organismen (bio-bouwers) en hun fysische en chemische omgeving precies worden gemeten. “Deze kennis geeft inzicht in de rol die bio-bouwers leveren aan het beperken van de effecten van zeespiegelstijging. Deze fundamentele kennis is van belang voor de Deltaregio van Vlaanderen en Nederland, maar ook wereldwijd”, stelt NIOZ-onderzoeker Tjeerd Bouma. “Dit zijn unieke faciliteiten waarmee NIOZ wereldwijd voorop loopt.”

Twintig demonstraties
Op het side-event werden naast de stroomgoot van het NIOZ zo’n twintig innovatieve en informatieve demonstraties gegeven. Onder andere op het gebied van wind- en getijdenenergie, waterzuivering, biobased producten, zeewiertoepassingen en oplossingen voor het probleem van oesterboorders.