vislift
Foto: vislift bij gemaal de Zwaan in Lopik, artist impression. Waterschap HDSR

Een groot achterland bij Lopik wordt bereikbaar voor vissen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) is op 17 augustus gestart met de aanleg van een vislift bij gemaal de Zwaan in Lopik. Via de vislift ontstaat een ecologische verbinding tussen de Maalvliet van gemaal De Koekoek en de Lopikerwetering. Dit is een primeur voor het waterschap in het werkgebied.

Via vispassages kunnen vissen zich makkelijk verplaatsen van de ene naar de andere watergang. Zo wordt een groot achterland bereikbaar voor vissen. Waterschap HDSR heeft bij het gemaal de Zwaan in Lopik een bijzondere vispassage aangelegd, een zogenoemde vislift. Het waterschap legt daarvoor een buis aan tussen de Maalvliet en de Lopikerwetering. Vissen kunnen straks vanuit de Maalvliet bij gemaal de Koekoek in Lopik de lift nemen naar de Lopikerwetering.

Peilverschil

Vanwege de overbrugging van twee meter peilverschil werkt de vislift anders dan een traditionele vispassage. De kamers waar de vis doorheen zwemt, lopen als een soort wokkel naar beneden en zijn in een grote kring geplaatst. Ook heeft de vislift een monitoringssysteem met camera’s om te zien welke vissen er passeren. De stroomsnelheid van het water is op afstand aan te passen. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen makkelijker door de vislift zwemmen.

Ecologie

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit. Om deze barrières weg te nemen, zijn er vispassages ontwikkeld.
Via de vislift ontstaat een ecologische verbinding tussen de Maalvliet van gemaal De Koekoek en de Lopikerwetering. ln combinatie met eerder aangelegde vispassages kunnen vissen dan naar de Gekanaliseerde Hollandse lJssel zwemmen en omgekeerd.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot half oktober.