Alleen het baggerklussen komen in aanmerking voor versnelde uitvoering. (foto: Rijkswaterstaat).

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt in de nieuwe begroting ruim een half miljard versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de infrastructuur. Dan gaat het met name om werkzaamheden aan wegen en spoor. ‘Alleen het baggeren van grote rivieren als de Nederrijn-Lek, Bovenrijn-Waal en de Twentekanalen kan eerder worden uitgevoerd’, verklaart het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

‘De bedragen die voor de baggerwerkzaamheden zijn gereserveerd, kunnen nog niet openbaar worden gemaakt omdat het ramingen betreft. Rijkswaterstaat staat aan de lat voor de aanbestedingen’, licht een woordvoerder van Infrastructuur en Water staat toe. De 500 miljoen euro voor versneld onderhoud die de minister in de nieuwe begroting beschikbaar stelt, komt bovenop de extra 265 miljoen die zij eerder al heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen. Rijkswaterstaat is al in gesprek met de bouwsector over welke werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zodat de bedrijven zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Versnellen is lastig

Sinds half april zoeken de gezamenlijke brancheverenigingen uit de inframarkt Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NLingenieurs, MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers en Cumela samen met Rijkswaterstaat in een taskforce naar geschikte versnellingsprojecten. Maar het versnellen van waterbouwprojecten makkelijker gezegd dan gedaan. Bij dijkversterkingsprojecten is betrokkenheid en participatie van burgers cruciaal. Die procedures moeten zorgvuldig worden gevolgd en daarom is er amper ruimte voor versnelling. In WaterForum Magazine zijn de obstakels voor het versnellen van waterbouwprojecten uitgebreid in kaart gebracht.

Zorgen

De Vereniging van Waterbouwers kijkt intussen reikhalzend uit naar nieuwe werkzaamheden. Veel orderportefeuilles lopen richting het eind van dit jaar en begin 2021 leeg. “Dat baart ons grote zorgen. Onze leden kunnen niet wachten om aan de slag te gaan”, benadrukt adviseur markt Yves Marsé van de Vereniging van Waterbouwers.