Veldonderzoek op Ameland naar effect zandsuppleties op natuur

Rijkswaterstaat laat veldonderzoek doen naar de gevolgen van het opspuiten van zand op en vlak voor de kust. In Friesland startte het veldonderzoek op 3 juli op Ameland. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in hoe kustbescherming en natuurontwikkeling te optimaliseren.

Het veldonderzoek vindt plaats op verschillende plekken langs de Nederlandse kust in Ter Heijde, Heemskerk-Castricum, Texel en op Ameland van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli. Onderzoekers van het instituut Wageningen Marine Research (WMR) voeren het onderzoek uit. Het veldonderzoek is onderdeel van het landelijke onderzoeksproject Natuurlijk Veilig.

Onderzoekers van het WMR voeren verschillende soorten metingen uit vanaf de Luctor, een onderzoeksschip van de Rijksrederij. Zij meten tussen -10 en -3 m diep de aanwezige vissen en hun voedsel, maar ook eigenschappen van hun leefgebied, zoals het zand. Op ondieper water werken zij vanaf een rubberboot en in het ondiepste deel van het water met netten vanaf het strand.

Samenwerkingspartners Natuurlijk Veilig
In het project Natuurlijk Veilig werkt Rijkswaterstaat samen met tien natuurorganisaties. In november 2016 ondertekenden de partners hiervoor een samenwerkingsconvenant. Het project is een vervolg op eerder onderzoek van 2009 tot en met 2015. Op basis van de resultaten van dat onderzoek gaat Rijkswaterstaat naar eigen zeggen ‘gerichter en met meer zorg voor de natuur te werk’. “Zo houden we al rekening met de broedgebieden van verschillende kustvogels. We blijven uit de buurt van zogende zeehonden. Ook houden we afstand van plekken waar beschermde trekvogels hun voedsel zoeken”, aldus een woordvoerder.