Waterschap Vechtstromen streeft een betere waterkwaliteit na door verbeterde technische sturing van rioolpompen (foto: Vechstromen).

Waterschap Vechtstromen geeft in de rwzi Emmen geen voorrang aan de behandeling van afvalwater uit wijken met verzorgings- en ziekenhuizen om micro’s te verwijderen. Het afvalwater uit wijken met bijvoorbeeld veel jongeren blijkt net zoveel micro’s te bevatten. Dat is een van de belangrijkste voorlopige conclusies uit het MIKRO-project.

Het Duits-Nederlandse project ‘Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen’ (MIKRO) ging in februari 2017 van start. Doel is onder meer om de hoeveelheid micro’s die in het oppervlaktewater in de regio komt te verlagen. De afgelopen maanden heeft het waterschap onder meer onderzocht of het toegevoegde waarde heeft om het afvalwater uit wijken in Emmen met verzorgings- en ziekenhuizen eerder te behandelen dan afvalwater uit wijken met veel jongere bewoners. Daar gingen de betrokken partijen in eerste instantie wel vanuit.

Volgens Jeroen Buitenweg, senior-adviseur waterketen van waterschap Vechtstromen, blijkt dit echter geen voordelen op te leveren. “Het afvalwater uit de verschillende wijken bevat evenveel micro’s. Het heeft dus geen meerwaarde om de behandeling van het afvalwater uit wijken met verzorgings- en ziekenhuizen voorrang te geven.”

Verschillen in Duitsland
In het Duitse Rheine zijn wel verschillen aangetoond in de hoeveelheid micro’s in afvalwater uit verschillende wijken. Daarom gaat de lokale waterzuivering hier wél voorrang geven aan de meest vervuilde afvalwaterstroom. Wanneer er bijvoorbeeld veel regen valt en riooloverstort dreigt, wordt de vervuilde stroom immers als eerste verwerkt en komen de micro’s niet meer massaal in het oppervlaktewater terecht.

“Samen met de gemeente Emmen gaan wij nog onderzoeken hoeveel winst er te behalen is om met de regenweeraanvoer te gaan regelen”, licht Buitenweg toe. “Daar valt volgens het waterschap veel winst te behalen, bijvoorbeeld door keuzes te maken om de ene riooloverstort te ontzien ten koste van een andere. Hiervoor is echter meer onderzoek nodig.”

Gelijkmatiger aanvoer
Het Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management (INFA), één van de onderzoekspartners in het project, heeft in Emmen inmiddels voortgang geboekt in het onderzoek naar een gelijkmatigere aanvoer van rioolwater naar de rwzi door aanvoerende gemalen. Deze pompen werken nu nog autonoom maar door ze te koppelen krijg je ook bij droog weer al een gelijkmatigere aanvoer. Na de zomer hoopt het waterschap de procesautomatisering hiervoor te installeren. Het Nederlandse bedrijf Moekotte is hiervoor verantwoordelijk.

Energiebesparing door optimalisatie
De energie die het waterschap straks bespaart door de optimalisatie van de procesautomatisering van de pompen, komt volgens Buitenweg goed van pas bij de eventuele toepassing van energievretende zuiveringstechnieken, zoals bijvoorbeeld ozon of UV. Bij de keuze voor bepaalde technieken laat het waterschap zich ook leiden door kennis die de afgelopen jaren is opgedaan in de Puurwaterfabriek in Emmen.

In deze fabriek wordt van gezuiverd rioolwater – afkomstig uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Emmen – ultrapuur water gemaakt voor de NAM. “Er is ontdekt dat het actief kool na tien jaar nog steeds niet verzadigd is en dat er micro’s verwijderd worden. Nu gaat onderzocht worden hoe dat komt en welk mechanisme dit veroorzaakt.”

Stimulering mkb
Het waterschap krijgt een Europese Interreg-subsidie om het project uit te voeren. Een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie is dat het waterschap het lokale mkb stimuleert. “Daar zijn wij volop mee bezig”, stelt Buitenweg. “Zo benadrukken wij dat er een grote markt voor de verwijdering van micro’s in het verschiet ligt. Door de vergrijzing neemt het geneesmiddelengebruik alleen maar toe.”