De versterking van de Afsluitdijk is één van de klimaatgerelateerde projecten die Van Oord in zijn whitepaper noemt (foto: Van Oord).

Waterbouwbedrijf Van Oord onderstreept zijn duurzame ambities met de presentatie van ‘Accelerating climate initiatives’, een whitepaper over de versnelling van klimaatinitiatieven. Voorafgaand aan de lancering introduceerde het familiebedrijf al het duurzaamheidsplatform SEA, om succesvolle oplossingen te etaleren voor wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen. Door in te zetten op duurzaamheid kan Van Oord concurrentievoordeel behalen op baggeraars uit lagelonenlanden.

In de whitepaper ligt de nadruk op de versnelling van klimaatinitiatieven. De paper benadrukt de schaal en reikwijdte van de klimaatuitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Van Oord stelt manieren voor om deze uitdagingen aan te gaan met behulp van adaptiemaatregelen. De publicatie van de whitepaper is volgens Van Oord “de volgende stap om onze betrokkenheid bij duurzaamheid te tonen en een open uitnodiging om stakeholders te ontmoeten en te inspireren”. Een greep uit de onderwerpen die de whitepaper behandelt: sinking cities (wegzakkende steden), VN-duurzaamheidsdoel #13 (klimaatacties), global warming, zeespiegelstijging en extreme weersfenomenen. Ook toont het bedrijf wat het op dit gebied al heeft gepresteerd. Daaronder projecten als de versterking van de Afsluitdijk en de Hondsbossche Zeewering en de Zandmotor, maar ook projecten in bijvoorbeeld Costa Rica, Cuba, Indonesië en de Great Barrier Reef (Australië).

Sustainable Earth Actions
De whitepaper over klimaatinitiatieven past binnen het onlangs opgetuigde SEA-programma van Van Oord. SEA staat voor Sustainable Earth Actions, oftewel actiepunten voor mondiale verduurzaming. “In de komende eeuw staat de wereld voor veel uitdagingen op het gebied van water en energie. Het doel zal zijn om samenlevingen veerkrachtiger en duurzamer te maken en een betere wereld te creëren voor toekomstige generaties”, stelt Van Oord. “Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn de sleutelwoorden. Ons SEA-programma gaat over het ondernemen van actie: het versnellen van klimaatinitiatieven, het verbeteren van de energietransitie en het versterken van de natuur en gemeenschappen.” Het zal dan ook niet blijven bij één whitepaper, maakt Van Oord duidelijk. In het kader van het SEA-programma zal een hele serie worden gepresenteerd.

Het SEA-programma van Van Oord gaat over het ondernemen van actie: het versnellen van klimaatinitiatieven, het verbeteren van de energietransitie en het versterken van de natuur en gemeenschappen (Illustratie: Van Oord).

Op zoek naar hoogwaardigere (deel)markten
De whitepaper is zeker geen ‘window dressing’ of ‘greenwashing’. Het document toont eerder aan dat Van Oord zich wil focussen op hoogwaardige (bagger)projecten, met strenge milieueisen of op basis van duurzame innovaties zoals ‘building with nature’. Daar is ongetwijfeld ook een economische reden voor. De Nederlandse baggeraars lijken momenteel wereldwijd marktaandeel te verliezen, omdat steeds meer landen – bijvoorbeeld India, China, Dubai (NMDC) – grote moderne baggerschepen kopen en voortaan zelf gaan baggeren. Voor Europese bedrijven wordt het steeds moeilijker om te concurreren met lagelonenlanden. Van Oord, maar ook Boskalis richten zich al langere tijd op de hoogwaardigere baggerprojecten in de wereld en zijn bijvoorbeeld ook actief met het aanleggen van windparken op zee. Deze whitepaper en de oprichting van het SEA-platform lijken hier heel goed bij te passen.

Voorbeelden van verduurzamingsacties van Van Oord en partners zijn te vinden op het SEA-platform. De whitepaper over het versnellen van klimaatinitiatieven vindt u hier.