waterinjectieschip
Van Oord nam in 2021 al de zusterschepen Maas en Mersey in de vaart (foto: Van Oord).

Kooiman Marine Group bouwt voor Van Oord twee waterinjectievaartuigen. Hiermee kan de maritieme aannemer op een efficiënte en milieuvriendelijke manier sediment verwijderen om vaargeulen, havens en rivieren op diepte te houden. Vorig jaar zijn de zusterschepen Maas en Mersey al in de vaart genomen. De nieuwe schepen krijgen dezelfde specificaties aangevuld met innovatieve optimalisaties. Van Oord neemt het eerste schip in de eerste helft van 2024 in gebruik.

Van Oord is wereldwijd marktleider als het gaat om waterinjectiebaggeren. Om extra service te kunnen bieden, breidt het bedrijf de vloot uit met twee extra waterinjectievaartuigen uit dezelfde serie. Ze zijn veelzijdig en kunnen niet alleen baggerwerkzaamheden met waterinjectie uitvoeren, maar ook massflowen en powerjetten. Ook zijn de nieuwste technologische ontwikkelingen toegepast, zoals deiningscompensatie en dynamic positioning. Hierdoor kan Van Oord het baggeren voor een groot deel automatiseren en efficiënter uitvoeren.

Waterinjectiebaggeren

Om gelijke tred te houden met het groeiende volume van het zeevervoer moeten havens en waterwegen worden onderhouden. Waterinjectiebaggeren is een baggertechniek waarbij
sedimenten ‘op natuurlijke wijze’ worden verwijderd. Het is volgens Van Oord een efficiënte en natuurlijke manier om toegangskanalen, havens en rivieren uit te diepen. Dankzij de manoeuvreerbaarheid en de zeer beperkte diepgang zijn de schepen uitermate geschikt voor onderhoudsbaggerwerk in ondiepe havens.

Energiebeheer

Bij het ontwerp werd met name aandacht besteed aan het energiebeheer bij deze schepen.
De waterinjectievaartuigen krijgen daarom een hybride energiebeheersysteem. Dat
betekent dat de schepen energie kunnen opslaan in accu’s. Deze energie wordt vervolgens
gebruikt voor onder andere doeleinden, zoals voortstuwing. Diesel-elektrische motoren zorgen voor vermindering van de CO2-uitstoot. De nieuwe waterinjectievaartuigen voldoen aan de IMO Tier III-wet- en regelgeving voor het terugdringen van schadelijke stikstofuitstoot en voldoen aan de EU-wet- en regelgeving.