Gisteren was er in de Tweede Kamer een debat over de initiatiefnota's van Tjeerd de Groot (D66) en Laura Bromet (GroenLinks). (Beeld: Tweede Kamer).

Tweede Kamer leden en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verschillen van inzicht over de aanstelling van een Veencommissaris. Dat bleek 1 juli tijdens een debat van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota’s ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’ en ‘Veen red je niet alleen’ van de Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Laura Bromet (GroenLinks).

Suzanne Kröger van Groenlinks en Rutger Schonis van D66 dienden een motie in waarin zij vragen om een Veencommissaris die de regie kan nemen en alle partijen kan verbinden. Zij stellen dat de veenweideproblematiek momenteel te versnipperd is over verschillende overheden, ministeries en maatschappelijke organisaties. Minister van Nieuwenhuizen ontraadde de motie. Zij is bang dat de aanstelling van een commissaris ‘vertragend’ kan werken. Ook het CDA ziet niets in het creëren van een extra bestuurslaag. Tijdens het laatste debat voor het zomerreces donderdag 4 juli wordt er plenair over de motie gestemd.

Vertraging

Van Nieuwenhuizen ziet niets in een speciale commissaris omdat we al een Deltacommissaris hebben. “Er wordt in debatten voortdurend om commissarissen gevraagd: een Waddencommissaris, een Noordzeecommissaris. Ik denk dat het belangrijker is dat wij allemaal zelf onze taken goed oppakken, dan dat we weer een nieuwe commissaris in het leven roepen die eigenlijk ons werk moet gaan doen.”, stelde de minister.

Overleg met boeren

Initiatiefneemster Laura Bromet van Groenlinks benadrukte dat een Veencommissaris een compleet andere taak heeft dan de Deltacommissaris. Die overlegt met andere overheden, maar een Veencommissaris zou in overleg met boeren kunnen kijken naar technische oplossingen, nieuwe natuur of andere teelten. “Een Veencommissaris zou de opdracht kunnen krijgen om te zorgen voor de reductie van 1 megaton CO2 in 2030 uit het Klimaatakkoord.” In het akkoord dat 28 juni is gepresenteerd is 276 miljoen euro vrijgemaakt voor oplossingen in veenweidegebieden, zoals pilots met onderwaterdrainage, natte teelten en het ontwikkelen van verdienmodellen.

Gewaardeerd initiatief

De Kamerleden en de bewindslieden waren overigens vol lof over de initiatiefnota’s van De Groot en Bromet. Het indienen van de nota’s ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’ en ‘Veen red je niet alleen’ werd door alle partijen aangehaald en ook minister van Nieuwenhuizen sprak haar waardering uit. “In zijn algemeenheid wil ik zeggen dat het voor ons gevoel een steuntje in de rug is voor allerlei dingen waar we toch al mee bezig zijn”, stelde de minister. De initiatiefnota’s zijn op 12 februari 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 24 april 2019 hebben de leden De Groot en Bromet tijdens een technische briefing de nota’s toegelicht. Op 20 juni 2019 heeft de Tweede Kamer de kabinetsreactie op beide initiatiefnota’s ontvangen.