Commissievergadering in de Tweede Kamer over de verschillende waterdossiers (foto: livestream TweedeKamer.nl)

Tweede Kamerleden van GroenLinks, ChristenUnie en Partij van de Dieren hebben tijdens het halfjaarlijkse overleg met minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over alle politieke waterdossiers, hun bezorgdheid geuit over het enkelvoudige doel van het Deltafonds. De Kamer zijn bang dat bij nieuwe rivierprojecten de natuurontwikkeling niet optimaal wordt ‘meegekoppeld’, zoals dat bij de Ruimte voor de rivier-projecten wel is gebeurd.

Minister Schultz bleef op het standpunt dat ze open staat voor ‘meekoppelkansen’, maar dat ze het niet haar taak vindt om vanuit het Deltafonds extra natuurontwikkeling te financieren. Het ontlokte haar de uitspraak dat het ministerie van IenM meer aan natuur uitgeeft dan het ministerie van EZ. Het gaat daarbij om verplichte natuurcompensatie voor ruimtelijke ingrepen vanwege infrastructurele projecten.

Ervaring niet zomaar laten verdwijnen

Kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks sprak zich het meest uit over het gemis van een niet-watergerelateerde nevendoelstelling in het Deltaprogramma. Hij wil voorkomen dat het van de willekeur van de regio afhangt of er natuurprojecten en de rivierprojecten worden gekoppeld. “Ik mis bij de minister een uitspraak over het doel.” Grashoff waarschuwde ervoor om de goede ervaringen met Ruimte voor de rivier niet zomaar ‘via het putje’ te laten verdwijnen.

Minister Melanie Schultz van Haegen (links) en commissievoorzitter Stientje van Veldhoven (D66). (foto: livestream TweedeKamer.nl)

Volgens Schultz zijn er geen budgetten meer om de extra natuurontwikkeling te financieren. Ze vroeg de Kamer onderscheid te maken tussen het integraal oplossen van ruimtelijke vraagstukken en het integraal bekostigen ervan. “Ruimte voor de rivier had aanvullend budget gekregen om naast de waterveiligheid ook de kwalitatieve inrichting te verbeteren. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt en dat heeft heel veel mooie projecten opgeleverd”, aldus Schultz. “Voor de toekomst is dat budget niet zomaar beschikbaar. In het Deltaprogramma hebben we 200 miljoen euro gemarkeerd voor de inpassing van onze waterveiligheidsprojecten. Dat is vele malen minder dan bij Ruimte voor de rivier.”

Provincies maken wel geld vrij

Schultz wilde bij de Kamer de schijn wegnemen dat er binnen het Deltaprogramma nu niet meer aan integrale oplossingen wordt gewerkt. “Het betekent niet dat je het niet gaat doen, maar het betekent wel dat je je afvraagt: waar komt het geld dan vandaan? “

Carla Dik-Faber van ChristenUnie wees de minister erop dat zij signalen krijgt dat regionaal partijen zoals provincies wel geld vrijmaken om natuurdoelen ‘meekoppelen’ maar dat er kansen blijven liggen. “Hoe kunnen we dan inbouwen dat we geen kansen missen?”, vroeg zij zich af.

Misser bij Grevelingen-Zoommeer

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren toonde begrip voor het feit dat de minister geen aanspraak kan maken op budgetten voor natuurontwikkeling. “Ze verwijst daarmee naar de formatietafel voor het nieuwe kabinet en dat snap ik”, zei Ouwehand. “Maar de integrale aanpak pakt niet overal goed uit.” Als voorbeeld noemde Ouwehand de integrale ontwikkeling Grevelingen-Zoommeer waar uiteindelijk het natuurdoel uit geschrapt is. Schultz beaamde dat daar ‘gigantisch naast de bal is geschoten’ omdat er wel natuurambities waren uitgesproken maar dat er nooit geld voor op tafel is gezet.

Schultz wees erop dat het meekoppelen van natuurprojecten bij tal van andere waterprojecten wel is gelukt en noemde daarbij  tal van projecten waar het wel is gelukt, en noemde daarbij onder meer zoals de kustprojecten Waterdunen en Hondsbossche Zeewering.