Twee genomineerden Prins Friso Ingenieursprijs actief in watersector

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) heeft 14 januari de drie genomineerden voor de Prins Friso Ingenieursprijs bekendgemaakt. De prijs wordt in maart voor de zesde keer uitgereikt. Twee genomineerden zijn actief in de watersector: data-expert Erik Duisterwinkel van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en Bas Reedijk, afdelingshoofd Water bij Bam Infraconsult.

Het KIVI reikt de prijs uit om het belang van ingenieurs voor de maatschappij te onderstrepen. Het beroep van ingenieur in Nederland heeft volgens het KIVI, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk, niet de waardering welke het vak verdient.

Een van de genomineerden is Erik Duisterwinkel van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Als expert in sensortechniek en data-analyse en houdt Duisterwinkel zich bezig met het oplossen van complexe vraagstukken. Hij is bij Antea Group onder meer betrokken bij het zoeken naar innovatieve oplossingen op het gebied van digitalisering, smart cities, en voorspellende modellen. Dataverwerking wordt steeds belangrijker, ook in de watersector.

Deformatiemetingen kademuren

Duisterwinkel in een bericht op de Antea-site: “Recentelijk heb ik nog meegewerkt aan een mooi voorbeeld van innovatie in deformatiemetingen van kademuren. Kademuren, in bijvoorbeeld Amsterdam, zakken en verschuiven met enkele millimeters per jaar. Traditionele metingen hiervan zijn erg arbeidsintensief. Het idee was om met behulp van drones foto’s te maken van de kademuren en met een techniek op te bouwen om deze deformatie in kaart te brengen. Daar waar veel bedrijven dit ook geprobeerd hebben en stranden bij meet-nauwkeurigheden van centimeters, ben ik een stapje verder gegaan en heb een techniek ontwikkeld die wél tot op de millimeter nauwkeurig resultaat geeft!” Ook genomineerd is Bas Reedijk, afdelingshoofd Water bij Bam Infraconsult. Hij werkt met zijn team onder meer aan de renovatie van de Afsluitdijk.

Start publieksstemming

Vanaf maandag 3 februari staan de profielen van de drie finalisten online op www.kivi.nl/dagvandeingenieur en start de publieksstemming. Tot en met dinsdag 3 maart krijgt het publiek de gelegenheid te stemmen op één van de drie finalisten, om zo tot een publiekswinnaar te komen. Vervolgens zullen de bevindingen van de vakjury de winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs bepalen. De winnaar krijgt deze prijs uitgereikt tijdens het jaarlijkse event de Dag van de Ingenieur.