Maar liefst 99 innovaties zijn dit jaar in de race voor de Waterinnovatieprijs. Inzenden kon tot 30 september in vier categorieën. De genomineerden zijn bekend, waarop je kunt stemmen. De winnaars worden op 2 december bekend gemaakt op het Waterinnovatiefestival. 

De jury van de Waterinnovatieprijs heeft de genomineerden voor de deze eervolle prijs bekendgemaakt op 4 november. In vier categorieën zijn er nu nog twaalf innovaties, geselecteerd uit 99 inzendingen, in de race voor de prijzen. Die worden op 2 december 2021 uitgereikt op het Waterinnovatiefestival. Alle genomineerden maken daarbij ook kans op het winnen van de Publieksprijs.

Dit jaar staan de grootste opgaven voor de waterbeheerders centraal in de categorieën: Aanpassen aan weersextremen, Gezond water en een gezonde bodem, Klimaatneutraliteit en Het waterschap van de toekomst. En dit zijn de genomineerden.

In de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’ zijn genomineerd:

 • Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière (Waterschap Rivierenland en de Combinatie Van de Wetering e.a.)
 • Heuvelstraat Silvolde (Waterschap Rijn en IJssel)
 • Roterende Kunststof Duikerschot (Waterschap De Dommel)

De genomineerden in de categorie ‘Gezond water en een gezonde bodem’ zijn:

 • Waternavel als voer voor wormen (Waterschap Aa en Maas)
 • AdOx – Medicijnresten uit rioolwater verwijderen met zeolieten en ozon (TU Delft)
 • WaterQi – Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes (het hoogheemraadschap van Delfland, MHWaterzaken en WaterQi B.V.

Genomineerd in de categorie ‘Klimaatneutraliteit’ zijn:

 • Energie Damwand (CRUX Engineering B.V.)
 • Superkritisch vergassen: de missing link naar een duurzame samenleving (het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • Rwzi H2essenpO2rt (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

In de categorie ‘Het waterschap van de toekomst’ dingen nog mee:

 • Vakmanschap op afstand (Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel)
 • Detectie van muskus- en beverratten via eDNA (UvA, Wetterskip Fryslân, het hoogheemraadschap de Stichtse Rijlanden)
 • Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor (Operationeel Team Rioolwatersurveillance, met o.a. ministerie van VWS, RIVM en Unie van Waterschappen)

Stemmen

Meer uitleg over de genomineerden staat op Waterinnovatieprijs.nl. Ook is het via deze website mogelijk te stemmen voor de Publieksprijs.