Abt Dom Bernardus van abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg, start de bouw van de Biomakerij (foto: Waterschap De Dommel).

Abt Dom Bernardus heeft 26 januari het startsein gegeven voor de bouw van de eerste Biomakerij van Nederland, bij de brouwerij van Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. De Biomakerij gaat het afvalwater van de trappistenabdij via een kas met micro-organismen en siergewassen biologisch zuiveren. Daarna kan dit water weer terug in het productieproces van de abdij.

De Biomakerij is een grote plantenkas, waarbij de wortels van planten in het afvalwater hangen. De wisselwerking tussen micro-organismen in het water en op de wortels zorgt voor de zuivering. Het afvalwater van de abdij wordt op deze manier lokaal gezuiverd én hergebruikt. De ‘botanische tuin’ krijgt meer taken dan enkel waterzuivering. Het moet een plek worden voor ontmoetingen, educatieve doeleinden en doorontwikkeling via innovatie. In de kas wil men in de toekomst ook gaan experimenteren met biologische visteelt en hopteelt. En ten slotte wordt het slib uit de kas geschikt gemaakt als compost voor de kwekerij op de abdij.

Geen druppel water het terrein af
Broeder Isaac, de prior van de abdij en hoofd van de brouwerij, gaf bij de feestelijkheden aan dat Abdij Koningshoeven al lange tijd de wens had om de kringloop van de waterhuishouding sluitend te maken. “Dit komt voort uit een innerlijke overtuiging”, stelde hij. Na jaren van overleg en voorbereiding gaat de bouw eindelijk echt van start. Een bevrijding voor de betrokkenen: Waterschap De Dommel, aannemer Oomen riool- en betontechniek, Biopolus (de bedenker van de Biomakerij), de gemeente Tilburg en natuurlijk de abdij zelf. De Biomakerij biedt meerdere voordelen, benadrukken de initiatiefnemers. Naast de circulariteit heeft deze vorm van zuiveren minder energie en ruimte nodig in vergelijking met andere waterzuiveringen. Bovendien is de Biomakerij in potentie een representant van een nieuwe generatie zuiveringsconcepten binnen de circulaire economie. “Er gaat geen druppel water en geen gram grondstof meer het terrein af, tenzij verwerkt in een duurzaam product. Dat is de ambitie!”, aldus broeder Isaac.

Mogelijk straks ook in woonwijken
“De Biomakerij past perfect in de stappen die waterschappen zetten naar een circulair Nederland in 2050”, meent Peter Glas, watergraaf van Waterschap De Dommel. “Deze nieuwe manier van zuiveren is duurzaam en oogt ook nog eens mooi. Dat biedt ook kansen voor zuiverende kassen in woonwijken”. De Biomakerij wordt naar verwachting in november dit jaar opgeleverd. Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie via het Deltaplan Hoge Zandgronden vanuit de provincie Noord-Brabant.