Directeur Hein Molenkamp van de Water Alliance (links) en burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden proosten op het succes van de netweerkorganisatie (foto: Lukas Kemper).

“Dit is de tijd dat niet alleen grote bedrijven maar ook kleine startups met lef de wereld veroveren en water is het thema van de 21e eeuw”, zei burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden 16 januari bij gelegenheid van de viering van het 10-jarige bestaan van de netwerkorganisatie de Water Alliance tijdens het evenement WaterLink.

De Water Alliance is, naast het kennisinstituut Wetsus, uitgegroeid tot een kernactiviteit van de Watercampus Leeuwarden en richt zich op het naar de markt brengen van watertechnologische innovaties. Vooral Nederlandse mkb-bedrijven hebben zich bij de alliantie aangesloten en hebben veel profijt van de ondersteuning bij hun export van vernieuwde producten en diensten.

De watersector is conservatief, ook in het buitenland waar veelal andere eisen aan de watervoorziening worden gesteld, en nieuwe watertechnologieën zich eerst moeten kunnen bewijzen. Daarom is het faciliteren van demosites en fieldlabs voor de Water Alliance een belangrijke activiteit.

Krachten kleine mkb-bedrijven bundelen

Commercieel directeur Flip Kwant van Landustrie memoreerde hieraan toen hij terugblikte op de start van de Water Alliance. “Het was de tijd dat het de Nederlandse watertechnologiesector niet lukte om rond Nuon als drinkwaterbedrijf een sterk internationaal bedrijf te vormen dat zou kunnen concurreren met de Franse multinationals Veolia en Suez. Om in het buitenland toch een sterke Nederlandse positie op te kunnen bouwen, lag het voor de hand om toch de krachten van de kleine mkb-bedrijven te bundelen. Daarom zijn wij destijds met Landustrie als een van de eerste bedrijven lid geworden.”

Volgens Kwant is het nog steeds actueel dat de Nederlandse watertechnologie de krachten bundelt. “Vanuit de Water Alliance hebben we veel steun gekregen bij het naar de markt brengen van onze decentrale afvalwaterzuiveringsconcept Desah en konden in Sneek onze eerste ervaringen opdoen. Nu, tien jaar later zien we in het buitenland iedere keer weer opnieuw dat we het concept eerst moeten bewijzen. Een buitenlandse lead begint altijd weer met een lokale pilot”, constateert Kwant.

Landustrie heeft al die jaren nog maar een beperkt aantal installaties in het buitenland kunnen verkopen. Om tot verdere opschaling van de export van de watertechnologie te komen is het volgens Kwant een overweging om standaard modules te gaan ontwikkelen die van de plank geleverd kunnen worden.

Succes Hydraloop geweldige opsteker

Het lot van de moeizame weg van pilot in land X naar pilot in land Y is de meeste mkb-bedrijven beschoren die bij de Water Alliance zijn aangesloten. Een uitzondering daarop is Hydraloop dat zich met zijn waterbehandelingsapparaat richt op de consumentenmarkt. Directeur Hein Molenkamp ziet het recente succes van Hydraloop op de CES-vakbeurs in Las Vegas als een geweldig opsteker.

Medeoprichter en directeur Arthur Valkieser van Hydraloop was dan op de lustrumviering ook de verpersoonlijking van het succes van de Water Alliance. Valkieser was net terug uit Las Vegas waar Hydraloop op de CES-technologie vakbeurs de prijs ‘best-of-best’ kreeg uitgereikt. Vol trots vertelde hij dat de prijs veel publiciteit heeft opgeleverd. “De bestellingen stromen binnen en we staan nu op 1,8 miljoen pre-orders.”

Valkieser bedankte directeur Hein Molenkamp voor de steun die zijn bedrijf had gekregen bij het ontwikkelen van het product en de internationale marketing, zoals de stands op buitenlandse vakbeurzen.
Ook burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden was het succes van Hydraloop niet ontgaan. Hij feliciteerde het bedrijf in zijn slotwoord, waarmee WaterLink werd afgesloten. “Als je na zoiets moois nog niet weet dat Leeuwarden de waterstad is, weet ik het ook niet meer.

Wereldwijde samenwerking

Hein Molenkamp benadrukte de internationale verbindingen die de alliantie over de jaren heeft weten te leggen, met onder meer vergelijkbare watertechnologie hubs in het buitenland. “Het is voor iedere regio mode om een hub te hebben. Niet alle hebben een sterke internationale relevantie maar met sommige ervan zijn we nu een speciale samenwerking aangegaan in het Global Water Tech Hub Alliance”, aldus Molenkamp. De GWTHA is in 2016 opgericht tijdens de eerste European water technology week Leeuwarden.

“De Water Alliance is van een startup met een handjevol leden gegroeid naar een club met 110 aangesloten bedrijven”, concludeerde Molenkamp. “We begonnen als een Noord-Nederlands cluster, maar hebben nu landelijke dekking en internationale wereldwijde verbindingen. Ik kom op veel plekken in de wereld. Wij worden gezien als een gerespecteerde gesprekspartner. Als Water Alliance is het ons doel om dit om te zetten in business cases voor onze leden”.

Reikhalzend kijkt hij uit naar de tweede European water technology week in september in Leeuwarden. “We hopen daar onze mondiale positie als watertechnologie hub nog verder te kunnen versterken. Het contact met andere hubs stelt de bij ons aangesloten MKB-bedrijven in staat contacten te leggen met buitenlandse bedrijven waarmee aanvullend kan worden samenwerken. Daar doen we het voor”, aldus Molenkamp