De cooum rivier in Chennai in India kampt met ernstige vervuiling (foto: Wikimedia Commons).

Het ontwikkelen van innovatieve en integrale voorstellen voor infrastructurele waterprojecten in de steden Chennai in India, Khulna in Bangladesh en Semarang in Indonesië. Dat is de opdracht van het programma ‘Water as Leverage’ dat de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) officieel tijdens World Earth Day op 22 april
2018 zal lanceren.

Internationaal opererende multidisciplinaire teams van onder andere stedelijke planners, water- en klimaatexperts kunnen zich inschrijven voor deze nieuwe tender. De bedoeling is dat de innovaties in samenwerking met de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 100ResilientCities en het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation worden uitgewerkt tot uitvoerbare projecten.

Hefboom
Volgens watergezant Henk Ovink is water is de hefboom voor klimaatadaptatieve steden. Hij is er van overtuigd dat er in eerste instantie miljoenen nodig zijn voor de waterinfrastructuur om in een later stadium veel grotere investeringen in de steden mogelijk te maken. Het programma Water as Leverage (water als hefboom) stelt die eerste miljoenen beschikbaar voor plannen die de Aziatische steden waterrobuust maken.

Unieke samenwerking
Met de ervaring die in de Aziatische steden wordt opgedaan, werkt Nederland aan een methode die wereldwijd toepasbaar is. De samenwerking tussen internationale teams, lokale stakeholders en financiële instituties maakt Water as Leverage bij uitstek geschikt om deze grote uitdaging aan te gaan.

Betrokken partijen
De Rijksdienst voor Ondernemen voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en watergezant Henk Ovink. Partners zijn de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), het Global Center of Excellence on Climate Adaptation, 100 Resilient Cities en de steden Chennai, Khulna en Semarang.

Meer informatie: Water as Leverage