olieskimmer
Foto: De wadcrawler en Foru-70 (FOM)

Het bedrijf Foru-Solution uit Harlingen gaat hun innovatieve olieskimmer verder ontwikkelen, uittesten en demonstreren in de Waddenzeehavens. Het is de bedoeling het apparaat in te zetten in de Waddenzeehavens om gemorste olie bij het tanken van schepen in de havens op te zuigen. Voor twee jaar gaat het bedrijf testen uitvoeren in de Waddenzeehavens. Om die testen uit te voeren ontvangt het bedrijf een subsidie van € 300.000 van het Waddenfonds.

Het idee van een olieskimmer is al een kwart eeuw oud, maar het bedrijf Floating Oil Recovery Unit (Foru)-Solution van ondernemers Bert Sibinga en Koos Tamminga past wel de nieuwste technische ontwikkeling toe. Hun ontwikkelde apparaat zweeft vrij door zijn 360-graden vorm, beweegt mee met de golven en werkt zelfs onder moeilijke weersomstandigheden. Het apparaat is een afschuimer gebaseerd op het down-draft principe, een innovatie op dit gebied.

Grote en compacte versie van de olieskimmer

Het bedrijf heeft een grote en een compacte versie ontwikkeld van de olieskimmer. De Foru-340 is het vlaggenschip, met zijn 500 kg leeggewicht en grote capaciteit heeft het de potentie om grote hoeveelheden gemorste olie op te zuigen. Het gaan dan om hoeveelheden van 10 tot 340 m³ per uur. Het apparaat gedijt prima bij ruige zee met golven tot 2,5 meter hoogte. De compactere Foru-70 kan op maximale snelheid tot 70 m³ olie per uur van het water halen en is speciaal ontworpen voor de ondiepere delen van de Waddenzee. Bij beide types wordt de giftige vloeistof in een opslagfaciliteit gepompt, zoals een container. De olieskimmers zijn gemaakt van duurzaam polyethyleen en marine-grade roestvrijstaal.
In 2019 bereikten de ondernemers met de compacte Foru-70 de 5e plaats van de KVK Innovatie top 100.

Proefopstelling

De eerste proefopstelling van de Foru-70 komt in Harlingen. Daar gaat het gemorste olie bij het tanken van schepen in de haven opruimen. De frequentie van de zogenoemde oliespills wordt bij de test in kaart gebracht, net als de hoeveelheden olie die de olieskimmer kan wegvangen. Rijkswaterstaat en de Waddenzeehavens leggen deze informatie vast. Vanwege specifieke havenomstandigheden en omdat het project wordt ingezet om havenpersoneel te trainen, worden de prototypes tegelijk ook uitgetest in alle andere Waddenzeehavens. Als de testfase goed verloopt de komende twee jaar, zal de olieskimmer in Noorwegen gecertificeerd worden.

Noord-Amerikaanse markt

Cruciaal voor het bedrijf is de stap geweest om in 2013 contact op te nemen met de Noorse Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Het NOM-programma voor industriële participatie heeft vervolgens geholpen de Noord-Amerikaanse markt te openen. “Zo zijn we in contact gekomen met de Amerikaanse kustwacht. Onze methode van olieopruiming heeft ook hun interesse”, licht Sibinga toe op de website van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij. Deze partij steunt overigens sinds 2016 het bedrijf met een achtergestelde lening.

Waddenzee

Het kwetsbare waddengebied was wel een uitdaging in de uitrol van de olieskimmer. Een amfibievoertuig en een rupsvoertuig (de Wadcrawler van BDS uit Harlingen) met daarop de FORU-70 waren noodzakelijk in de ondiepe, slikrijke en daardoor moeilijk toegankelijke gedeelten.
Om milieuschade en olieverspilling in de Waddenzee te beperken, heeft het Waddenfonds een groot deel van de kosten van het project met de olieskimmer gesubsidieerd. De totale kosten van het project zijn 450.000 euro, waarvan het Waddenfonds 3 ton subsidieert.