STOWA opent een call voor innovatieve technologie waarmee micro's kunnen worden verwijderd. (foto: Waterschapsbedrijf Limburg).

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is op zoek naar innovatieve technologieën voor vergaande verwijdering van organische microverontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater STOWA heeft daarom een call for proposals in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) geopend. Inzendingen zijn welkom tot 19 juni.

Het programma wil innovaties versnellen die zeer kansrijk zijn voor toepassing in de Nederlandse zuiveringspraktijk in uiterlijk 2027. In het programma worden nadere verkenningen uitgevoerd in de vorm van deskstudies, lab- en pilottesten. De innovaties, die momenteel worden onderzocht binnen het IPMV, zijn gebaseerd op een inventarisatie naar kennisbehoeftes onder Nederlandse waterschappen in 2018. STOWA is nu op zoek naar nieuwe ideeën voor dit werkveld.

Deelnemen?

STOWA roept alle organisaties die aantoonbaar kennis en ervaring hebben van behandeling van afvalwater op om een aanvraag in te dienen. Ook (markt)partijen die nu niet actief zijn bij de Nederlandse Waterschappen. Deze call focust op fossielarme, biologische en natuurlijke technologieën en overige technologieën welke bijdragen aan verlaging van CO2-footprint. Daarnaast is ruimte voor technologieën welke beter presteren op het gebied van effluent kwaliteit en kosten ten opzichte van huidige bewezen technologieën zoals ozonisatie en actiefkool adsorptie.

Meer informatie: STOWA