Het is niet eerder voorgekomen dat zoveel fabrieken op Chemelot moesten worden stilgelegd door een storing (foto: Wikimedia Commons).

Door een storing in een demiwaterfabriek op het Chemelot-terrein bij Geleen moesten vorige week dinsdag 45 van de 60 fabrieken worden stilgelegd. De waterdruk in de demiwatervoorziening liep plotseling terug, waardoor niet voldoende stoom kon worden geproduceerd voor de productieprocessen. Inmiddels zijn alle fabrieken op het terrein weer opgestart. De schade is nog niet berekend.

Volgens een woordvoerster van Chemelot werd dinsdagavond een lekkage geconstateerd in de kelder van de Demiwaterfabriek DEMI-S, waar de demiwaterpompen staan opgesteld. “De DEMI-S is meteen uit bedrijf genomen. Vervolgens is het actiecentrum ingericht en is besloten de procedure te starten om, uit voorzorg, de fabrieken uit bedrijf te nemen. Aan het einde van woensdagmiddag was de situatie van het watersysteem hersteld en is besloten de fabrieken op te starten volgens de procedure”, aldus de woordvoerster. Het heropstarten heeft ruim vier dagen in beslag genomen: op 3 december liet Chemelot weten dat “de laatste fase van het opstarten” inging.

Ruim anderhalf miljoen liter demiwater per uur
Chemelot gebruikt dagelijks miljoenen liters water. Het meeste komt uit het Julianakanaal. Dat wordt in een flocculator gereinigd en naar het industrieterrein gepompt, waar het wordt gebruikt als koel- en bluswater. En van een deel wordt demiwater gemaakt, in twee fabrieken van USG Industrial Utilities. De fabrieken op het Chemelot-terrein gebruiken samen ongeveer 1,65 miljoen liter demiwater per uur.

‘Veiligheid staat voorop’
Het is niet eerder voorgekomen dat zoveel fabrieken zijn stilgelegd door een storing. Volgens de woordvoerster van Chemelot is er geen gevaar geweest voor de werknemers of voor de omgeving: “De situatie was natuurlijk vervelend, maar alles was volledig onder controle. Bij een dergelijke situatie op Chemelot treedt het Bedrijfsnoodplan in werking. Dit plan beschrijft een stelsel van technische en organisatorische voorzieningen, met als doel de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. Er worden op Chemelot regelmatig oefeningen gehouden waarbij situaties worden gesimuleerd. Hoewel uit evaluaties blijkt dat onze Bedrijfsnoodorganisatie goed werkt, blijven we altijd bezig om onderdelen verder te verbeteren, oefeningen te doen en te evalueren. Veiligheid staat altijd voorop!”

Schade en andere gevolgen nog niet bekend
Dat was bij de calamiteit van vorige week niet anders, stelt de woordvoerster: “De absolute eerste prioriteit was veiligheid, milieu en controle, naast het oplossen van het probleem, in dit geval het oplossen van de lekkage. Wat de exacte gevolgen zijn, wordt in een later stadium, wanneer de processen functioneren zoals regulier het geval is, verder uitgezocht.”

Het is nog niet bekend wie er zal opdraaien voor de financiële schade in deze periode. De financiële strop voor de bedrijven kan mogelijk oplopen tot enkele miljoenen euro’s.