Software simuleert verwijdering microverontreinigingen bij waterbehandeling

Vijf waterbedrijven, koolleverancier CabotCorp en KWR Watercycle Research Institute ontwikkelden een nieuwe demo-software applicatie. Hiermee kunnen ze op praktijkschaal de verwijdering van microverontreinigingen simuleren voor zuiveringsprocessen op basis van hyperfiltratie en actievekoolfiltratie.

De ontwikkeling van de demo-software applicatie vond de afgelopen anderhalf jaar plaats binnen het TKI-project AquaPriori. In de (bijgeleverde) databank van de demo-software zijn circa 60 bekende membraan-stofcombinaties voor omgekeerde osmose en circa 100 bekende adsorptie-isothermen voor actievekoolfiltratie ingevoerd.

Verwijderingsrendement

Met die gegevens kan de software aan de hand van een model voor ongeveer 2400 stoffen (ook opgenomen in de databank) het verwijderingsrendement voorspellen onder specifieke procescondities. Dit is belangrijke informatie wanneer bijvoorbeeld een nieuwe stof in het oppervlaktewater wordt aangetroffen.

Vervolgonderzoek

Momenteel denken de betrokken partijen na over vervolgonderzoek bij dit project. Dat kan zich bijvoorbeeld richten op manieren om de applicatie toegankelijker te maken voor gebruikers, bruikbaar te maken voor andere zuiveringsprocessen (zoals oevergrondfiltratie) of om de onderbouwing verder te verbeteren. Voor dat laatste is bijvoorbeeld onderzoek nodig naar de toepasbaarheid van de statistische benadering op (groepen van) stoffen, naar het kwantificeren van de modelbetrouwbaarheid en validatieproeven.

Lees hier het persbericht op de site van KWR Watercycle Research Institute