Een still van het openingswebinar over water op 17 november vanuit de studio in Nederland, met vlnr grondwaterspecialist Gualbert Oude Esskink van Deltares, watertrackleidster/directeur Bianca Nijhof van het NWP en Fokko van der Groot van het waterbouwonderzoeksprogramma Ecoshape.

Drinkwaterbedrijven Vitens en PUB (Singapore) zijn bezig hun procesvoering in snel tempo te digitaliseren. Vitens vooral in zijn distributienet, PUB ook met de opvang van regenwater, want zoet water is schaars in Singapore. Dit bleek tijdens een van vele webinars die het Netherlands Water Partnership heeft georganiseerd als deel van de virtuele handelsmissie naar Zuidoost-Azië.

De virtuele missie naar Singapore, Maleisië, Myanmar, Thailand en Indonesië duurt nog tot 1 december en heeft nog sessies op het programma staan over de Mekong Delta, de Asian Water vakbeurs en watertechnologie in Vietnam.

Meer met minder water
De meeste landen in Zuidoost-Azië beschikken over relatief grote hoeveelheden zoet water per hoofd van de bevolking. In de moessontijd valt er immers veel regen. Maar het verbruik stijgt en buiten de moessontijd neemt de droogte toe. Het is een enorme uitdaging om deze zoetwatervoorraden te behouden en goed te gebruiken. Daarom organiseerde RVO onder leiding van minister Sigrid Kaag de virtuele Asean5 handelsmissie naar deze Aziatische landen. De thema’s zijn landbouw, afval en water en de missie omvat een groot aantal webinars, die begonnen op  11 oktober en nog lopen tot 12 december. De organisatie van de webinars over watermanagement en watertechnologie zijn in handen van het Netherlands Water Partnership.

Uitdagingen en kansen
Singapore is wat betreft de hoeveelheid zoetwater een uitzondering, omdat de stadstaat maar een klein oppervlak heeft om voldoende regenwater op te vangen en op te slaan. Daarom is de afgelopen jaren een geavanceerde waterinfrastructuur opgetuigd, die naast de opvang van regenwater ook stoelt op het ontzilten van zeewater en het hergebruik van afvalwater. Het nationale waterbedrijf PUB heeft de hele procesvoering vanaf opvang, behandeling en distributie sterk geautomatiseerd. Zo bleek uit de bijdrage van Michael Toh van PUB tijdens het Singapore-Nederland webinar Going Digital op 24 november. Toh liet weten dat zijn bedrijf sinds kort beschikt over een autonoom rondrijdende robot met camera die een van de waterreservoirs bewaakt.

Rik Thijssen van Vitens vertelde van de Nederlandse kant over de automatisering van het distributienetwerk en over de ontwikkeling van de autonoom inzetbare AIR robot, die door de waterleidingen kan bewegen en met meerdere types sensoren allerlei data kan verzamelen over de staat van de leidingen en de kwaliteit van het drinkwater. Zowel PUB als Vitens zetten hun digitalisering in om de kosten te beperken en hun lekverliezen te verminderen.
Tekst loopt verder onder de afbeelding

Het webinar van 24 november, met o.a. Rik Thijssen (Vitens) en Michael Toh (PUB Singapore).

Zinkende steden
Veel Aziatische kuststeden groeien als kool, evenals hun waterproblemen. Meer nog dan met zeespiegelstijging hebben deze steden te maken met bodemdaling. Twee voorbeeldsteden zijn Bangkok en Jakarta, waar de bodem daalt door toenemende grondwateronttrekkingen. Het onderwerp van de bodemdaling stond centraal op het eerste waterwebinar op 17 november. Tussanee Nettasana van het grondwaterdepartement van het Thaise milieuministerie legde uit dat de bodemdaling in Bangkok tot staan is gebracht en op sommige plaatsen alweer stijgt. Volgens haar is het succes te danken aan een speciale grondwaterwet uit 1997, die een vergunningplicht oplegt en de invoering van een grondwaterheffing in 1985.

Gualbert Oude Essink van Deltares ging in op de modellen van zijn instituten waarmee het grondwater en de bodemdaling in de Aziatische steden kan worden gemonitord. Hij benadrukte de noodzaak voor deze steden om een strategie te ontwikkelen waarbij vooral herinfiltratie een belangrijk element is om het grondwater op peil te kunnen houden. Reinier Oost van Sensar vertelde over de satellietdata die zijn bedrijf verzamelt voor het Vietnamese Ho Chi Minhstad. Weny Sihombinc van Witteveen+Bos vertelde over de slibdammen die lokale Indonesische gemeenschappen zelf bouwen langs de Javaanse kust bij Semarang. De dammen houden het slib vast uit het zeewater en op deze slibafzettingen kunnen weer mangrovebossen groeien.

Resterend programma
Het waterprogramma van de virtuele missie loopt nog door 11 december. Zo is er nog een hele dag rond de virtuele watertechnologievakbeurs Asian Water (van 30 november t/m 3 december), met veel mogelijkheden voor ontmoetingen met Aziatische waterbedrijven. Dat kan via de reguliere matchmaking met een afspraak, maar ook met zelf georganiseerde virtuele gesprekken.

Andere webinars die op het programma staan, zijn onder meer vier sessies over de ontwikkelingen en marktkansen in de Mekong Delta (1-4 december), de activiteiten van Ocean Cleanup in Zuidoost-Azië bij het schoonmaken van riviermondingen (op 8 december) en de marktkansen voor watertechnologiebedrijven op de Vietnamese watermarkt (9 december).

Het is nog mogelijk om u tot 11 december voor deelname (250 euro) aan te melden via de website van RVO (het programma wordt nog regelmatig geactualiseerd). Naast de webinars is er ook een matchmakinggedeelte waaraan zo’n 30 Nederlandse watertechnologiebedrijven, waterbouwbedrijven en adviesbureaus deelnemen.