Sint Franciscus Gasthuis start met voorbereiding bouw Pharmafilter

Na een jaar van voorbereidingen, wordt binnenkort gestart met de bouw van het Pharmafilter-systeem. Deze bestaat uit vermalers die worden geplaatst op verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis. Deze vermalers zijn via de riolering gekoppeld aan een zuiveringsinstallatie op het buitenterrein van het ziekenhuis. In de vermalers kunnen medewerkers onder andere biologisch afbreekbare po’s en urinalen, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel deponeren. Het gebruik van de vermalers op de afdelingen verbetert de veiligheid en hygiëne van patiënten en medewerkers. Het ziekenhuisafval wordt door de installatie voor een groot deel op biologische wijze afgebroken met als restproduct biobrandstof en een sterk gereduceerd percentage restafval. Het afvalwater wordt door de installatie gezuiverd van verontreinigingen, waaronder medicijnresten. De biobrandstof en het gezuiverde water wordt door het Sint Franciscus Gasthuis hergebruikt in de technische installaties.
Open Dag
Tijdens de Open Dag van het Sint Franciscus Gasthuis op zaterdag 21 maart (van 10.00 tot 15.00) kunnen geïnteresseerden alvast kennismaken met het Pharmafilter-systeem. Bezoekers kunnen met eigen ogen zien hoe het systeem werkt en kunnen één van de vermalers bekijken die uiteindelijk op de verpleegafdelingen worden geplaatst. 
Het Sint Franciscus Gasthuis heeft samen met de gemeente Rotterdam, acht collega Rijnmondziekenhuizen, AgentschapNL, TNO DuCHA en DCMR Milieudienst Rijnmond een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te werken aan duurzaamheid en energiebesparing. Het Sint Franciscus Gasthuis heeft een aantal concrete doelstellingen opgesteld op het gebied van besparing van energie, water, afval en transportbewegingen. Het Pharmafilter-systeem levert volgens het ziekenhuis hieraan een belangrijke bijdrage.
Te kostbaar
Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft was in 2012 het eerste ziekenhuis in Nederland waar het Pharmafilter concept werd ingevoerd. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen  heeft 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in het systeem dat in 2013 in gebruik is genomen. Het Sint Franciscus Gasthuis doet geen mededelingen over de kosten. 
Tijdens een hoorzitting over medicijnresten en waterkwaliteit begin 2014 vroeg een aantal Kamerleden zich af waarom het zo lang duurt voordat andere ziekenhuizen het systeem invoeren. Volgens coördinator duurzaamheid & innovatie, José Postma, van het Reinier de Graaf Gasthuis is de invoering van het systeem voor veel ziekenhuizen vooralsnog te kostbaar.