Schultz veegt sluizen Nieuwe Waterweg voorlopig van tafel

Volgens de groep ingenieurs die destijds de Deltawerken bedachten (Spaargaren, d’Angremond, Hoekstra, Van Oorschot, Vroege en Vrijling) zal de Maeslantkering bij toenemende zeespiegelstijging en heviger stormen steeds vaker moeten sluiten. Dat kan betekenen dat het een keer mis gaat want de kering is ontworpen met een faalkans van 1:100. De ingenieurs zijn van mening dat op termijn een meer robuuste sluis onvermijdelijk is. En omdat tussen besluitvorming en daadwerkelijk in bedrijf stellen al gauw dertig jaar zit, pleiten zij er voor rond 2020 te besluiten tot de aanleg van sluizen. De minister wil de huidige Maeslantkering op zijn vroegst in 2070 te vervangen. Zij wil de besluitvorming laten afhangen van de snelheid van de zeespiegelstijging. Tegen die tijd zou het Sluizenplan als volwaardig alternatief moet worden meegenomen, schrijft de minister in een reactie aan de Tweede Kamer.

Motie Geurts
Tijdens het Wetgevingsoverleg in november 2014 diende het Kamerlid Geurts een motie in om de variant om sluizen aan te leggen in de Nieuwe Waterweg op korte termijn beter te onderzoeken, waarbij eventuele verlaging van de waterstanden achter de sluis en de effecten op het tegengaan van verzilting worden meegenomen, en de voor- en nadelen, ook ten aanzien van de kosten, voor te leggen aan de Tweede Kamer. Dat onderzoek is intussen uitgevoerd en de uitkomsten zijn door de minister besproken met onder meer de Deltacommissaris en Frank Spaargaren.