Burgers en bedrijven moeten straks terecht kunnen bij een digitaal loket. (illustratie: I&M).

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is van de baan. Dat stelt demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu in een interview met Binnenlands Bestuur. De Unie van Waterschappen is verrast door het bericht en roept de minister op om in overleg en voortvarend de resterende barrières voor de invoering van de Omgevingswet uit de weg te ruimen.

Hoe lang het uitstel van de invoering van het omgevingsloket voor burgers en bedrijven zal duren, is niet duidelijk. Daarover doet Schultz geen uitspraak in het interview. De waterschappen zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet en willen voorkomen dat nu de indruk ontstaat dat van uitstel afstel komt. Voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen: “Daar zit niemand op te wachten. Als waterschappen pleiten we er nadrukkelijk voor om de energie nu niet te laten wegvloeien.”

Termijn
Minister Schultz kondigt in het interview aan dat deze zomer een definitief besluit volgt over de termijn. De reden voor het uitstel ligt in de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier Aanvullingswetten. ‘Wat we bedacht hadden, is te strak om het ook echt goed te doen. En ik heb het liever zorgvuldig dan snel’, aldus de minister. Het uitstel heeft volgens Schultz vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

DSO
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is ook bij een latere invoering niet klaar. ‘Je kunt zo’n stelsel pas vormgeven als je de wet- en regelgeving duidelijk hebt. Dat betekent dat gemeenten straks starten met een suboptimaal ondersteuningsmodel. Schultz: ‘Het systeem is zo ingericht dat het met kleine stapjes verder opbouwt. Maar je moet je bij de invoering van de wet wél de basis hebben die er nu ook is. Geen verslechtering.’

Achilleshiel
Het digitale stelsel wordt ook wel gezien als de achilleshiel van de Omgevingswet. Het ICT-project wordt op dit moment getoetst door bureau ICT, de overheidsorganisatie die moet voorkomen dat ICT-projecten van de overheid mislukken. Schultz erkent dat invoering van het DSO spannend is. ‘Dit wordt het moeilijkste deel van het proces. Maar het gaat wel gebeuren. Over de kosten moet je elke keer blijven overleggen: is het wel de moeite waard? Je kunt ook een DSO maken dat biedt wat we nu al bieden. Dan werkt het ook.’

Ambitie
De Eerste Kamer uitte dit jaar hun zorgen over de haalbaarheid van het DSO. Schultz blijft vertrouwen hebben in de goede afloop: ‘Maar je ziet nu al dat er veel meer kosten aan vast zitten. Ieder kwartaal hebben we nu een go- en no go-moment. Bij elk nieuwe stapje kijken we of het wel oplevert wat we nodig denken te hebben. De ambitie is onverkort hoog.’

Begrip
Hans Oosters heeft overigens ook begrip voor het besluit van de minister: “Wij onderschrijven dat de implementatie van de Omgevingswet een uitermate ingewikkeld proces is en delen de wens van de minister om dit zorgvuldig te laten verlopen. Als dit naar oordeel van de minister meer tijd kost, is het verstandig om eerst goed overleg te voeren over lengte, redengeving en aard van het uitstel . Het bericht op dit moment verrast ons, omdat het afrondende overleg nog moet plaatsvinden.”