Schieland-Krimpenerwaard: verspreiding Amerikaanse rivierkreeften stabiliseert

Amerikaanse rivierkreeften
Foto: Schieland en de Krimpenerwaard / Anton Lamain

Op bijna alle meetlocaties in de Krimpenerwaard heeft het hoogheemraadschap dit jaar Amerikaanse rivierkreeften gevonden. In Schieland op ongeveer een derde van de meetlocaties. Dit beeld komt overeen met de eerste meting in 2020. Dit jaar startte er een meerjarige proef met het wegvangen van de invasieve exoten, die negatieve invloed hebben op het watersysteem.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft dit jaar de aanwezigheid van rivierkreeften onderzocht op 125 locaties: 71 in de Krimpenerwaard en 54 in Schieland. In de Krimpenerwaard zijn op 90 procent van de locaties Amerikaanse rivierkreeften gevonden, vooral in het midden van het gebied en meestal in vrij grote aantallen (tussen 10 en 50 exemplaren per meetpunt). In Schieland zijn op ongeveer een derde (28 procent) van de meetlocaties Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen, in kleinere aantallen en vooral langs de Hollandse IJssel. Met name de Rode Amerikaanse Rivierkreeft komt veel voor. Net als bij de meting vorig jaar, zijn op een paar locaties ook Gestreepte Amerikaanse Rivierkreeften en Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeften gevonden. De Geknobbelde Amerikaanse Rivierkreeft is dit jaar niet aangetroffen bij het onderzoek.

Meer inzicht door meerjarig onderzoek

Het hoogheemraadschap brengt sinds 2020 de aanwezigheid van rivierkreeften in kaart. Het onderzoekt waar en welke uitheemse rivierkreeften voorkomen, in welke hoeveelheden en of de kreeftenpopulatie zich uitbreidt of verspreidt naar andere leefgebieden. Door het onderzoek een aantal jaren te herhalen, krijgt het hoogheemraadschap meer inzicht in waar de uitheemse rivierkreeften de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. “Het onderzoek bevestigt dat in een groot deel van ons gebied uitheemse rivierkreeften leven”, stelt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “Gezien hun negatieve invloed op het watersysteem is dat zorgelijk. Het is daarom noodzakelijk om in de komende jaren de ontwikkeling van de kreeften te blijven volgen. Mogelijk helpt het onderzoek ook om te begrijpen waarom de kreeften op sommige plaatsen wel of niet voorkomen. Dat kan vervolgens aanknopingspunten geven voor maatregelen die mogelijk genomen kunnen worden.”

Proef met wegvangen

Afgelopen zomer is het hoogheemraadschap begonnen met het wegvangen van de Amerikaanse rivierkreeften. Het gaat om een meerjarige proef. Na enkele weken vissen werd duidelijk hoe tjokvol de sloten in de Krimpenerwaard zaten. “Per week wordt er zo’n driehonderd kilo aan kreeftjes gevangen”, zei Jouke Kampen, ecoloog bij ATKB en tevens uitvoerder van de proef in de Krimpenerwaard, destijds in een reportage van Omroep West. Amerikaanse rivierkreeften zorgen in Nederland voor overlast en problemen. Ze graven gangen en holen in oevers, waardoor oevers verzwakken, afbreken en er meer bagger ontstaat. Dit kan leiden tot extra kosten voor baggeren en het herstellen van oevers. Ook woelen deze exoten de bodem om, verknippen ze waterplanten, eten ze veel kleine waterdieren en planten ze zich stel voort. Dit verstoort de natuurlijke balans en is slecht voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Rapportage staat online

Het hoogheemraadschap heeft de rapportage van de kreeftenmonitoring 2021 online gezet. Deze bevat uitgebreide informatie over de onderzoeksopzet en de resultaten, inclusief een interactieve kaart en tabel per onderzochte locatie.

Amerikaanse rivierkreeften
Foto: Schieland en de Krimpenerwaard

Lees hier meer nieuws uit de watersector