Het coronavirus is aangetroffen op rwzi's. (foto: pixabay).

Rioolwateronderzoek wordt onderdeel van het ‘coronadashboard’ dat het kabinet ontwikkelt om de verspreiding van het virus te monitoren. Het riool zou dan kunnen dienen als een ‘early warning’ systeem. Uit recente metingen van wateronderzoeksinstituut KWR blijkt dat de concentratie in het riool sneller daalt dan het aantal meldingen bij GGD’s. Het is nog onduidelijk hoe dit komt.

KWR meet sinds februari met waterschappen en STOWA in zes steden het coronavirus in rioolwater. In een video op de site van KWR legt KWR-onderzoeker Gert Jan Medema onder meer uit dat er in februari nog geen coronavirus in het rioolwater werd aangetroffen. Toen het aantal besmettingen toenam was dat wel het geval. Soms werd het virus zelfs eerder in rioolwater aangetroffen dan meldingen van ziektegevallen bij de GGD. Toen het aantal metingen werd uitgebreid zag KWR een vergelijkbaar beeld. Het onderstreept voor Medema dat het riool kan dienen als ‘early warning system’.

Indruk infectiedruk

Dat gaat nu gebeuren door de opname in het ‘coronadashboard’ van het kabinet. Bij de inrichting van het dashboard zijn er ‘meters’ zoals nieuwe opnames op de intensive care, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en de uitslagen van de testen, die de GGD doet bij iedereen die klachten ervaart. Daalt de curve in het riool, dan daalt de besmettingsgraad onder de bevolking die op het riool is aangesloten (een stad of een kleinere gemeente). Gaat de curve onverhoopt weer omhoog, dan stijgt de besmettingsgraad en zijn extra maatregelen nodig.

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, lichtte tijdens de technische toelichting aan de Tweede Kamer op 20 mei toe dat rioolwaterscreening gebruikt gaat worden in de monitoring van het virus. Dat geeft volgens hem “een indruk van de infectiedruk in een dorp of stad.” Het RIVM onderzoekt nu de uitkomsten van de metingen op 29 locaties.