Rijnland zet elektrisch materieel in om stikstofuitstoot te voorkomen (foto: Rijnland).

Het hoogheemraadschap van Rijnland zet elektrisch materieel in om stikstofuitstoot te voorkomen bij een project om de waterkwaliteit bij de Langeraarsche plassen te verbeteren. Zo gaat aannemer JP Schilder de 375.000 m3 verspreidbare baggerspecie hydraulisch ontgraven middels een 10” cutterzuiger met een elektromotor. Een elektrische kraan op een ponton ontgraaft mechanisch de slibafvang. De benodigde stroom komt via een 10 kV aansluiting op de wal.

Sinds mei 2019 kwamen veel grote uitvoeringsprojecten in de bouw en in de grond-, weg- en waterbouw stil te liggen. Oorzaak was de uitspraak van de Raad van State dat de Programma-aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurwetgeving. Het oplossen van het stikstofprobleem is volgens de Unie van Waterschappen een zware kluif voor het kabinet en vraagt nog de nodige tijd. Daarom is er maar één manier om op korte termijn projecten uit te voeren zonder beschermde natuur aan te tasten: geen stikstof uitstoten.

Inzet elektrisch materieel

Aansluitend op de uitspraak van de Raad van State heeft het hoogheemraadschap van Rijnland naar aannemers de ambitie uitgesproken om het project Langeraarsche plassen voor een groot deel uitstootvrij uit te voeren. De aannemers zijn deze uitdaging aangegaan. Het resultaat: de uitstootvrije ontgraving van 360.000 m3 bagger en 110.000 m3 grond door het gebruik van elektrisch materieel. Hierdoor wordt onder andere het nabij gelegen stikstofgevoelige Natura2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen zoveel mogelijk ontzien.