Rijn en IJssel rondt infiltratieproef af om beter voorbereid te zijn op droge zomers

De mobiele pompen in het weiland (foto: Distrimex).

Waterschap Rijn en IJssel rondde 12 april op een aantal weilanden in de omgeving van het Gelderse Varssel een infiltratieproef af. Henk van Tongeren Water & Techniek zette een aantal mobiele pompen van het Achterhoekse bedrijf Distrimex om vier percelen overvloedig te vernatten om de gehele capillaire zone van de grond te verzadigen. De rest van het groeiseizoen vergelijken de agrariërs de landbouwopbrengsten en de nitraatuitspoeling van deze vier vernatte percelen met de niet bevloeide gedeelten.

De weilanden krijgen tijdens de zomermaanden veel te verduren door de droogte. Dijkgraaf Hein Pieper gaf eerder aan dat de Achterhoek afstevent op een klimaat dat vergelijkbaar is met Zuid-Frankrijk. Bovendien is het een waterwingebied. De landbouw vraagt zoveel water dat er een tekort is.

Laagje klei

De resultaten van de infiltratieproef zullen uitwijzen of de landbouw op deze manier de zomermaanden een stukje beter doorkomt. De vernatting van de weilanden is het eerste project dat gestart is, maar is op zichzelf staand natuurlijk niet genoeg, stelt Distrimex.
Het project is onderdeel van een plan van Waterschap Rijn en IJssel om de droogte in de Achterhoek te verminderen. Zo worden er ook percelen bestrooid met een laagje klei om indroging van de grond tegen te gaan. De pompenleverancier laat weten ‘trots te zijn dat wij als Achterhoeks bedrijf zijn dat wij met onze pompen een steentje kunnen bijdragen aan het bestrijden van de droogte.’

Fundamentele herschikking

De Achterhoek had vorig jaar voor het derde jaar op rij veel last van droogte door de gevolgen van de klimaatverandering. Pieper gaf eerder in WaterForum aan dat een fundamentele herschikking van het watersysteem nodig is om de droogte te bestrijden. Later opperde Pieper in het AD het idee om een meer aan te leggen op de grens met Duitsland. Hier kan het waterschap rivierwater opslaan om in tijden van droogte te kunnen gebruiken. “Ideeën van waterbeheerders zoals dit nieuwe, nog niet eerder ingediende, plan van Pieper zijn altijd welkom”, reageerde deltacommissaris Peter Glas.