Rijkswaterstaat vervangt eerste vizierschuif stuwcomplex Amerongen

Siemens, BSB Staalbouw en DIMCO zijn begin juni in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de vervanging van de eerste vizierschuif van het stuwcomplex Amerongen in de Nederrijn. Over twee jaar moeten alle zes schuiven zijn vernieuwd.

De vervanging van deze vizierschuif is de eerste in een serie van zes op de stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn en Lek. Het wisselen van de vizierschuiven van de stuwen, ieder met een gewicht van 270 ton, is het meest in het oog springende onderdeel van een grootschalige renovatie. De aannemers vervangen ook delen van het machinewerk, de hijskabels en de kabelwielen

Tijdelijk keermiddel
Voordat de noordelijk vizierschuif in Amerongen wordt verwijderd, plaatsen de aannemers eerst een tijdelijk keermiddel, dat speciaal voor dit project is geconstrueerd. De werkzaamheden duren per schuif circa veertien weken. Al die tijd neemt het tijdelijk keermiddel de functie van de stuw in Amerongen, het keren van het water, over. Dat is belangrijk voor voldoende waterpeil voor de scheepvaart op de IJssel en de Nederrijn en Lek.

Afvoer rivierwater
Met het stuwcomplex in Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.