Erica Slump, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland, en Hans-Heinrich Witte, bestuursvoorzitter van de Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, bezegelen het afgesloten samenwerkingsconvenant met een handdruk (foto: GDWS).

De Duitse Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt en Rijkswaterstaat hebben in Duisburg een samenwerkingsconvenant ondertekend om nieuwbouw en onderhoud van waterbouwprojecten sneller en efficiënter te realiseren. Het doel van het convenant is het bevorderen en versnellen van dringend noodzakelijke verkeersinfrastructuurprojecten op de Duitse en Nederlandse waterwegen, door gebruik te maken van elkaars ervaring en specialistische kennis.

Op 23 juli ondertekenden prof. dr. ing. Hans-Heinrich Witte, bestuursvoorzitter van de Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), en hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland, mr. drs. Erica Slump, in Duisburg het samenwerkingsconvenant. Tegen de achtergrond van de demografische verandering van de bevolking en het daardoor ontstaan van een tekort aan ingenieurs (gekwalificeerd personeel), willen beide landen bij het realiseren van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten langdurig samenwerken. Het gemeenschappelijke doel is om het gebruik van de Duitse en Nederlandse binnenwateren te versterken en mogelijke beperkingen van de scheepvaart te voorkomen.

‘Van elkaar profiteren’
“We willen de uitvoering van de komende waterbouwkundige projecten in Duitsland en Nederland versnellen. Daarom brengen we onze knowhow samen. Rijkswaterstaat heeft jarenlange ervaring met nieuwe contractvormen, zoals Design & Build, en wij hebben uitgebreide kennis van gestandaardiseerde bouwmethoden. We willen zo van elkaar profiteren”, aldus Hans-Heinrich Witte. De GDWS wil proefprojecten starten met voor hen nieuwe contractvormen. Rijkswaterstaat zal een ondersteuningsteam beschikbaar stellen om te helpen bij het opzetten hiervan. In ruil daarvoor levert de GDWS experts die Rijkswaterstaat adviseren op het gebied van nieuwe technieken en standaardprocedures. Daarnaast hebben GDWS en Rijkswaterstaat een stuurgroep ingesteld en een uitwisselingsprogramma opgezet.

Een goed voorbeeld van ‘goed noaberschap’
Erica Slump, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland: “Als goede buren werken we al succesvol samen in de grensregio’s, omdat waterwegen en scheepvaart immers niet gebonden zijn aan nationale grenzen. Met deze samenwerkingsovereenkomst gaan we nu een stap verder. De GDWS heeft uitgebreide kennis op het gebied van technologie en standaardisatie en Rijkswaterstaat heeft uitgebreide ervaring met andere contractvormen. Rijkswaterstaat zal de GDWS helpen bij het ontwikkelen van deze contracten. Dit is een goed voorbeeld van ‘goed noaberschap’. Samen zijn we zo beter voorbereid op toekomstige uitdagingen.”

Erica Slump, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland, en Hans-Heinrich Witte, bestuursvoorzitter van de Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, bij het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant (foto: GDWS).