Vanwege de droogte staan verschillende Oost-Brabantse beken nu droog. Daarom maakt Waterschap Aa en Maas tijdelijk van de uitwatering een inlaatpunt, om zo de beken van water te voorzien (foto: Aa en Maas).

Deze zomer zal niet in de recordboeken gaan als een extreem droge zomer, maar toch is het neerslagtekort in delen van het land zo hoog dat het problemen oplevert. De regen die deze maand is gevallen, lijkt alleen in en om de Randstad verlichting te hebben gebracht. De hoge zandgronden zijn nog steeds érg droog.

Het KNMI publiceert dagelijks een kaartje met een grafische weergave van het potentieel neerslagtekort in het land. Een vergelijking van de kaartjes van 30 juli en 12 augustus maakt duidelijk dat in die tijdspanne van twee weken het neerslagtekort in oost-Nederland en oost-Brabant alleen maar is opgelopen. In een gebied dat ruwweg overeenkomt met de Randstad (Amsterdam-Utrecht-Rotterdam-Den Haag) is dat neerslagtekort in de voorbije veertien dagen juist afgenomen.

Een vergelijking van het neerslagtekort op 30 juli (links) en 12 augustus (rechts) maakt duidelijk dat ondanks de regen van de afgelopen weken in grote delen van het land het neerslagtekort nog steeds oploopt. In de Randstad is een geheel ander beeld te zien (bron: KNMI).

Augustus wordt mogelijk natter dan gemiddeld
Omdat ook in de stroomgebieden van Rijn en Maas de afgelopen periode de nodige neerslag is gevallen, heeft het westen van ons land voorlopig geen droogteproblemen. Op zijn website waterpeilen.nl spreekt Alphons van Winden de verwachting uit dat de Rijnafvoer deze week zal stijgen van circa 1500 m3/s naar 1750 m3/s. Van Winden meldt tevens dat er de komende twee weken nog 5 tot 7 cm regen wordt verwacht en daarmee zou augustus wel eens de eerste ‘te natte’ maand sinds maart 2019 kunnen zijn.

De neerslag in augustus (tussenstand van 12 augustus). Er is op sommige plaatsen behoorlijk wat regen gevallen, maar er zijn ook gebieden die het moeten doen met een schamele 1 cm of minder (bron: KNMI).

Maaswater als infuus voor drooggevallen beken
De regen mag dan met name voor de landbouw en de natuurgebieden zeer welkom zijn, op de hoge zandgronden is nog altijd sprake van lage grondwaterstanden en droogvallende beken. Het leidde bij Waterschap Aa en Maas tot een bijzondere maatregel. Door de aanhoudende droogte staan de Sambeekse Uitwatering en Oeffeltse Raam in Oost-Brabant vrijwel droog. Om deze beken te voorzien van stromend water laat waterschap Aa en Maas met behulp van pompen water uit de Maas in de Sambeekse Uitwatering in. Rijkswaterstaat heeft hiervoor toestemming gegeven. Zodra het water in de Sambeekse Uitwatering op peil is, kan het de Oeffeltse Raam in stromen. Met deze maatregel voorkomt Aa en Maas vissterfte en schade aan bijzondere stromingminnende soorten zoals de kokerjuffer en de rivierdonderpad. Bovendien wordt zo volgens het waterschap het grondwater ook weer een beetje aangevuld. De regen die in augustus is gevallen, valt en nog zal vallen, maakt dit ingrijpen door Aa en Maas zeker niet minder noodzakelijk, verzekert het waterschap: “Voorlopig blijven we hier water inpompen. De regen die nu valt, is beslist te weinig om de beken en sloten te vullen. Het inlaten van Maaswater via de Sambeekse Uitwatering is hier hard nodig.”

Experiment wordt mogelijk een definitieve maatregel
Het idee om water in te laten vanuit de Maas, komt voort uit het project Klimaatadaptieve aanpak Oeffeltse Raam. Waterschapsbestuurder Peter van Dijk legt uit: “Samen met de gemeente Boxmeer, grondeigenaren, bedrijventerrein Saxe Gotha en Brabants Landschap werken we aan oplossingen voor problemen als droogte, wateroverlast en beheer en onderhoud in het gebied van de Oeffeltse Raam. Dit gebied heeft eigenlijk elk jaar wel met droogte te kampen. Vooruitlopend op een definitieve oplossing voor dit probleem pompen we nu bij wijze van experiment water in de Sambeekse Uitwatering en de Oeffeltse Raam. Als dat goed uitpakt, wordt het een definitieve maatregel.”